Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Reningsverket i Ebbo har gjort sitt

Från 2014
Hermansö avloppsreningsverk i Borgå
Bildtext Avloppsvatten leds nu från Ebbo till Hermansö
Bild: YLE/Sune Bergström

Borgå vatten har fått klart ett avloppsrör som går längs med linjen Ebbo-Åby-Grännäs-Vålax-Hermansö. Det har tagit fem år att bygga röret.

I och med att röret har byggts har man kunnat stänga Ebbo reningsverk som byggdes 1972. Det har renat ungefär 200 invånares avloppsvatten. Avloppsvattnet från Ebbo har redan ett par veckor letts till Hermansö reningsverk.

Innan det gamla reningsverket rivs ska reningstankarna tömmas och putsas. Vattenverket räknar med att kunna riva reningsverket nästa år. Efter det måste också marken där reningsverket har stått undersökas. Om man då hittar föroreningar måste den smutsiga jordmånen ersättas med ny.