Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det stormar inom byggnadstillsynen i Raseborg

Från 2014
Uppdaterad 04.12.2014 10:14.
Män bär byggmaterial vid husbygge.
Bildtext Byggnadsinspektionen får kritik och nu ska tekniska direktören skriva en rapport om saken.
Bild: YLE / Mika Kanerva

Det missnöje som pyrt angående byggnadstillsynen i Raseborg ska nu redas ut i en rapport. En som fått ta mycket kritik är ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen, men han har valt att inte delta i debatten och förklarar nu varför.

Radio Vega Västnyland

4:44

En saknad namnteckning har lett till polisanmälan och fastighetsägare har förlorat flera hundratusen euro på grund av byggnadstillsynen i Raseborg. Det är en del av de anklagelser som tjänstemännen på avdelningen fått bemöta, tillsammans med argument om problem med attityder, dålig kommunikation och orättvisor om bygglov.

Insändarspalterna har den senaste tiden fyllts av arga undertecknare, främst personer inom byggbranschen har visat sitt missnöje. Företagarna ordnade redan i våras en diskussion för att reda ut problemen och i den deltog också stadens tjänstemän. Vid samma tider lämnades också klagomål in skriftligt till tekniska direktören Jan Gröndahl.

Men inget hände. De missnöjda säger att de har bemötts av tystnad från stadens sida och de har i skarpa ordalag ifrågasatt varför ingen gör något utan bara säger att det endast finns få missnöjda. Nu kräver allt fler klarhet i vad som är på gång.

Det har varit en ganska livlig debatt.

Markägaren söker om bygglov

Den person som mest pekats ut officiellt är ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen. Han har valt att inte alls kommentera den debatt som pågått och förklarar varför .

- Det har varit en ganska livlig debatt. Varför jag inte har kommenterat har berott på att jag fungerar som myndighet. Byggloven sker mellan markägaren och byggnadstillsynen. Men de som har skrivit mest är inom byggnadsbranschen.

Han ser alltså att de som hörs inte alls är de som ansöker om bygglov. Själva säger undertecknarna att de driver såväl markägarnas intressen som i vissa fall köparnas,säljarnas och mäklarnas.

- Besluten finns här, det är inga hemligheter utan bara att komma och titta på de beslut som är gjorda.

Så byggnadstillsynen har rena papper?

- Jo, enligt min syn är det så, säger Jormanainen.

Ha du någon andel i det som skrivs, Juhani Jormanainen?

- Nej, besluten är gjorda, de har vunnit laga kraft, på det viset är det okej.

Juhani Jormanainen
Bildtext Juhani Jormanainen säger att byggnadsinspektionen inte har något att dölja.
Bild: Yle/Minna Almark

Liten avdelning

Endast sex personer av hela tekniska centralens sammanlagt över 40 jobbar just på byggnadstillsynen.

Förutom ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen och en kanslist så jobbar två personer med så kallade syner, det vill säga då exempelvis grunden på ett hus ska granskas eller en slutgranskning ska göras. De är mycket ute på fältet speciellt eftersom Raseborg i det här avseendet är en mycket vidsträckt kommun, syner görs allt från yttersta skärgården i Bromarv till Pojos skogar.

Då en ansökan om bygglov kommer in går den till de två övriga anställda som går igenom ansökningarna en första gång, kollar att alla bilagor finns och meddelar om det fattas något. De ger också ett första utlåtande om bygglovet.

Först då alla papper finns och är färdiga landar allt på ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainens bord. Han är den som behandlar alla bygglov och fattar ett beslut om bygglov eller inte, enligt vissa kriterier går ett fåtal ännu vidare till miljö- och byggnadsnämnden som får säga vad de anser.

Sammanlagt behandlas ungefär 800 bygglov per år.

De mer knepiga fallen, undantagsloven, behandlas inte av Jormanainen och hans kollegeger, de sköter planläggningsavdelningen och då också planläggningsnämnden om. Undantagsloven är mellan 100-120 per år.

Nu har vi en hyfsad stämning på avdelningen.

Många väntar på rapporten

Det har också varit en del omsättning av personalen på avdelningen efter att staden Raseborg grundades år 2009. Hur ser Jormanainen på stämningen på avdelningen just nu?

- Nu har vi en hyfsad stämning, vi diskuterar, på det viset fungerar det nog.

Men det sker ju en del påtryckningar utifrån?

- Det kommer alltid, man får gå igenom och se att vi kör samma linje och att vi har samma bedömning, svarar Jormanainen.

Som på alla sektorer så finns det fall som gått vidare till förvaltningsdomstolen, men Jormanainen uppskattar att i 90 procent av fallen så har staden fått rätt. Han minns endast ett par fall av flera tiotal där det gått tvärtom.

Just nu verkar alla vänta spänt på den rapport som ska tas upp på samhällstekniska nämndens nästa möte i mitten av december, det är tekniska direktören Jan Gröndahl som håller i trådarna för den.

- Det får vi ta ställning till sedan och se vad den visar, säger Jormanainen.

21.11 Raseborgare rasar mot byggnadstillsynen

15.9 Byggare i Raseborg ska få bättre service

Diskussion om artikeln