Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Årets Mr Invandrare vill jobba mot utslagning

Från 2014
Uppdaterad 04.12.2014 14:06.
aadan ibrahim
Bildtext Föreningen R3 som Aadan Ibrahim jobbar på arbetar för att förbättra invandrarungas situation och motverka utslagning.
Bild: Finlands flyktinghjälp/Mirva Helenius

Finlands flyktinghjälps utmärkelse Mr Invandrare går i år till ungdomsledaren Aadan Ibrahim. - Det känns roligt och spännande, säger Ibrahim, som speciellt vill lyfta fram orsaker till att unga blir utslagna.

Aadan Ibrahim jobbar som projektarbetare bland unga på föreningen R3 i Myrbacka i Vanda. Han räknar upp tre saker som förhindrar unga från att bli en del av samhället: byråkratin, problemen i språkundervisningen och bristen på bostäder.

- Många har studerat i sitt eget land och kommer hit med iver. De är motiverade. Sedan får de veta att deras betyg inte accepteras, att det inte finns plats på språkkurserna och att man dessutom får ekonomiskt stöd. Den här helheten passiverar, säger Ibrahim.

Under sitt år som Mr Invandrare vill Ibrahim speciellt jobba mot ungdomars arbets- och bostadslöshet. Ibrahim har fått beröm för sitt sätt att möta unga och för sitt uppfostringsstöd till föräldrar. De ungas sak är nära hans hjärta, säger han.

- Så fort de unga kommer till landet borde de få göra arbetspraktik i en finsk omgivning. I alla arbeten behöver man inte kunna språket, säger Ibrahim. Han vill utmana företagen att ge de unga en chans.

Själv kom Ibrahim till landet som asylsökande då han var tio år gammal, ett par år efter sin syster. Då kunde han inte skriva, men kom fort ikapp den normala skolundervisningen. Ibrahim ansökte om att återförenas med sin familj i Finland, men på grund av föräldrarnas ekonomiska situation blev en intervju i Etiopien inte av i tid.

Reglerna för flyktingars återförening med sina familjer har skärpts de senaste åren.

- De mänskliga rättigheterna garanterar rätten för envar att vara med sin familj. Den här rättigheten uppfylls inte för flytkingarnas del i dagens Finland, konstaterar verksamhetschef Anna Lehtinen från Finlands flyktinghjälp i ett pressmeddelande.

- Genom att ge priset till Ibrahim vill vi påminna om att invandrare har en betydelse för samhällsuppbyggnaden även om de kommer från svåra förhållanden, säger Lehtinen.

Finlands flyktinghjälp delar årligen ut Mr Invandrarpriset till en förtjänt invandrarman. Utmärkelsen har delats ut sedan år 2012 och prissumman är 1000 euro.