Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hälsoskyddet: Skolorna har olika behov av ventilation

Från 2014
Allt fler pulpeter trängs i klassrummen under kommande år.
Bildtext (arkivbild)
Bild: Yle/Carmela Walder

Förra veckan skrev Yle Östnyland att Borgå stad får kritik för ventilationen i skolorna. Hur ofta ventilationen behövs beror på de enskilda skolbyggnaderna, säger hälsoinspektör Mona Savikko.

MLL Nya Borgå anser att ventilationen borde vara på dygnet runt, också på veckosluten. Projektchef Tony Lökfors på lokalitetsledningen i Borgå anser att det räcker om ventilationen är i gång två timmar innan skoldagen börjar och en timme efter att den slutar.

Vid hälsoskyddet i Borgå säger hälsoinspektör Mona Savikko att skolorna är väldigt olika. Man måste beakta skolbyggnadernas individuella utrymmen och belastning då man bedömer hur effektiv ventilationen ska vara.

– Här på hälsoskyddet följer vi med inneluften, som ska vara av bra kvalitet och inte ha några gaser, partiklar eller mikrober i hälsoskadlig mängd. Det ska komma in ren luft och ventilationen ska trygga en hälsosam luftkvalitet under tiden då lokalen används.

Ventilationen renar luften

I byggbestämmelsesamlingen finns riktvärden som ska beaktas. Uteluftsflödet bestäms i första hand av hur många människor som använder lokalen.

– Vi får in anmälningar om olika lokaler då de tas i bruk och vi använder riktlinjerna för att se till att koldioxidhalten hålls på rätt nivå, säger Mona Savikko.

Det är just koldioxidhalten som indikerar hurudan inneluften är. Inneluften ska hålla sig under 1500 eller 1200 ppm då byggnaden är i användning.

– Ventilationen hämtar in ren luft i lokalen och för ut föroreningar som kan komma från människan, verksamheten och olika material som använts i lokalen.

Regelbundna granskningar

Hälsoskyddet gör granskningar till exempel i skolor och andra utrymmen enligt en tillsynsplan. Vid regelbundna undersökningar mäts inneluftens temperatur, relativa fuktighet och koldioxidhalt.

– Om det kommer anmälningar till oss om att det kan finnas problem med inneluften någonstans kan vi göra en granskning och kolla in läget i just den lokalen.

Ventilationen är viktig att underhålla: apparaturen ska putsas och filter ska bytas regelbundet. Dessutom ska ventilationskanalerna rengöras tillräckligt ofta för att ventilationen ska fungera på bästa sätt.

Läs också:
Ventilationen i Borgåskolorna får kritik
Delar av Gammelbacka skola måste utrymmas