Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Delar av Gammelbacka skola måste utrymmas

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:02.
Gammelbacka skolas huvudbyggnad.
Bildtext Gammelbacka skolas huvudbyggnad har inte problem med inomhusluften, men nog tillbyggnaden som syns bak till höger.
Bild: YLE/ Lone Widestam

Delar av verksamheten i Gammelbacka skola i Borgå flyttar till tillfälliga lokaler på grund av inneluftsproblem. Problemen har förekommit i skolans två tillbyggnader.

Flytten till de tillfälliga lokalerna sker senast i början av höstterminen år 2015. De tillfälliga lokalerna kommer att vara i användning tills skolan läggs ned, vilket sker då en ny skolbyggnad byggts i Tolkis.

Inneluftproblem har förekommit i skolans två tillbyggnader. I skolans hundra år gamla huvudbyggnad har man däremot inte upptäckt några problem alls och verksamheten fortsätter där som tidigare

Borgå stads lokalitetsledning har redan börjat planera anskaffningen av de tillfälliga lokalerna.

Problemen finns i tillbyggnaderna

I den ena tillbyggnaden finns det en gymnastiksal, utrymmen för teknisk slöjd samt vanliga klassrum. Enligt Polygon som utfört utredningarna beror inneluftsproblemet på byggnadens golvstruktur, där man har hittat fukt och mikrobtillväxter.

Det är inte ändamålsenligt att i det här skedet börja reparera golvet.

Klassutrymmena stängs efter att de tillfälliga lokalerna har tagits i bruk, men gymnastiksalen och utrymmen för teknisk slöjd kommer att användas också i fortsättningen.

Ventilationen i gymnastiksalen har redan reglerats så att den har övertryck och är påkopplad dygnet runt. Man har även placerat luftrenare i lokalerna. Städningen av lokalen ska också göras effektivare.

I den andra tillbyggnaden finns skolans bibliotek. Lokalitetsledningen har beslutat att stänga biblioteket och två lokaler ovanför det.

Däremot tas den före detta daghemslokalen i tillbyggnaden i bruk på prov. Där finns redan en fungerande ventilationsapparat, men ventilationen ska ännu justeras och kanalerna rensas. Innan lokalen tas i bruk justeras ventilationen och ventilationskanalerna rensas.

Skolhälsovården följer med symptom

Föräldrarna uppmanas att kontakta skolhälsovårdaren genast om barnen har symptom som antyder på problem med inomhusluften. Företagshälsovården följer noggrant med personalens hälsa och välbefinnande.

En multiprofessionell inneluftsarbetsgrupp i Gammelbacka skola koordinerar lösningen av inneluftsproblemet.

Till gruppen hör sakkunniga inom lokalitetsledningen, lokalservicen, ledningen för utbildningstjänsterna, skolan, skolhälsovården, arbetarsskyddet, företagshälsovården och hälsoskyddet.

Elevernas föräldrar informeras via Wilma-sidorna om problemet. Skolan ordnar efter jullovet ett informations- och frågemöte för föräldrarna där sakkunniga i inneluftsarbetsgruppen svarar på frågor.

Läs också:
Hälsoskyddet: skolorna har olika behov av ventilation
Ventilationen i Borgåskolorna får kritik