Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läkarna: Patientregistren fungerar fortfarande inte

Från 2014
Uppdaterad 04.12.2014 17:34.
Läkare och patient

Var fjärde läkare upplever att det tar alldeles för lång tid att hitta patientinformationen i datasystemen. Det visar ny undersökning som Läkarförbundet låtit göra.

Det största problemet är att de olika datasystemen inte kommunicerar med varandra.

De elektroniska patientregistreringssystemen varierar från kommun till kommun och mellan olika sjukhus. Många av de närmare 20 olika datasystemen är svåra att använda anser läkarna.

- Patientuppgifterna finns på flera olika platser och det tar ofta väldigt lång tid att hitta dem, säger professor Jarmo Reponen vid Uleåborgs universitets medicinska fakultet.

Enligt Reponen visar utredningen att datasystemet själ ungefär 40 procent av läkarens tid vid ett patientbesök.

- Det blir ohållbart om läkarna använder så mycket tid till att söka information då vårdreformen träder ikraft. För att läkarna skall kunna ge rätt vård till patienten behöver de ett pålitligt datasystem var all information finns tillgänglig. Systemet måste utvecklas och bli mer enhetligt, anser professor Jarmo Reponen.

Ungefär 4 000 läkare deltog i undersökningen. Av dem arbetade nästan hälften av läkarna vid ett sjukhus. Läkarna vid sjukhusen är mest missnöjda. Där är det största problemet att det tar alldeles för lång tid att få patientinformationen överförd från hälsovårdscentralen till sjukhuset, vilket kan ha ett samband med att vårdfel sker. Detta är något som Läkarförbundet kommer att utreda närmare.

År 2010 gjordes en liknande utredning kring patientregistersystemet. Även då fick systemet ett dåligt vitsord och under de senaste fyra åren har väldigt få förbättringar skett.

Läkarförbundet hoppas nu att läkarna får vara med på ett hörn och utveckla ett mer ändamålsenligt patientregistersystem.

Läkarförbundets webbsida