Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu ska kommunerna buntas ihop och spjälkas upp

Från 2014
Uppdaterad 05.12.2014 20:41.

Det räcker inte med att slå ihop kommunerna i huvudstadsregionen, efter det ska de igen delas upp i små bitar för att garantera en fungerande demokrati. Det här tycker den grupp som funderat igenom kommunsammanslagningarna i regionen.

De kommuner som förslagsvis ska slås ihop är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, och Sibbo, samt en liten bit av Tusby.

Senast i mars nästa år ska kommunerna säga sina åsikter om planerna. Om någon kommun nobbar förslaget så kan en folkomröstning komma på fråga.

Om fullmäktige i en kommun röstar nej till att gå med i den nya metropolstaden kan utredarna föreslå en folkomröstning i den kommunen.

Men förändringens vindar kommer inte att sluta blåsa med detta, den stora, nya staden ska delas upp i 15 till 20 stadsdelar, eller så kallade hemstäder.

Självbestämmande hemstäder inom metropolen

Visualisering av en stor metropolkommun med 15 - 20 serviceområden.
Bildtext Kommunutredarnas visualisering av metropolstaden med dess "hemstäder" (de gula fläckarna). Den största gula fläcken längst ner symboliserar Helsingfors centrum.

Varje hemstad ska bestå av 50 000 – 80 000 invånare. Hemstäderna ska ha självbestämmanderätt och egna ekonomier.

Syftet med hemstäderna är att garantera demokratin och att allas röster blir hörda. Då tänker sig utredningsgruppen att det behövs ett fullmäktige för var och en av dessa hemstäder. Fullmäktige ska väljas genom val.

Modellen för hemstäderna kommer från andra nordiska städer, till exempel Stockholm, Göteborg och Oslo. Ett alternativ till hemstadsfulllmäktigen är hemstadsnämnder, som väljs av den stora metropolstadens fullmäktige.

De befintliga kommunerna försvinner

Planerna betyder alltså i praktiken att flera kommuner i och kring huvudstadsregionen raderas från kartorna. Cay Sevón, en av kommunutredarna i fallet, menar att det är fråga om ett rätt så stort ingrepp.

- Tanken är att alla de här kommunerna helt upplöses, sedan bildas en ny, stor kommun som heter Helsingfors. Orsaken till att namnet blir just Helsingfors handlar om att det är ett internationellt känt namn som man inte kan slopa hur som helst, säger Sevón.

Planerna på en metropolstad ska inte blandas ihop med tankarna om en metropolförvaltning. Förvaltningen planeras samtidigt för ett större område kring huvudstaden, men i den modellen slås inte kommunerna ihop, de har bara ett gemensamt fullmäktige. Enligt Cay Sevón kan metropolförvaltningen och metropolstaden ändå kombineras.

Läs också:
"Sibbo är inte med på några gränsjusteringar"
Sibbo och södra Tusby föreslås slås ihop med huvudstadsregionen