Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Ridsporten – styvmoderligt behandlad?

Från 2014
Uppdaterad 02.06.2016 14:16.
Miranda Panula på en hästrygg på en hoppbana.
Bild: Yle/Lotta Lassenius-Panula

Hur kommer det sig att kommunerna understöder fotboll och ishockey, så kallade pojksporter, i mycket större utsträckning än till exempel ridsport? Enligt Fred Sundwall från Finlands Ryttarförbund sköter alla kommuner inte sin uppgift.

Var femte flicka i åldern 10-18 I Finland år håller på med ridning och 97 procent av alla ridande ungdomar är flickor. Det gör ridning till den näst största flicksporten i Finland, berättar Fred Sundwall från Finlands Ryttarförbund.

Trots det ser vi sällan att kommunerna understöder byggandet av maneger och stallanläggningar, i stället byggs det nya ishallar och fotbollsplaner och vi vet väl alla hur liten andel flickor som spelar fotboll eller ishockey? Så hur är det egentligen med det jämlika understödet sporter emellan?

I de finska ridskolorna är priset på ridlektioner så högt att det krossar många småflickors önskan om att få börja rida. Med tanke på att detta är en av de populäraste sporterna bland tjejer, så borde man se till att ridning är lika möjligt att idka som vilken annan sport som helst. Skall ungdomar vara tvungna att välja en annan sport bara för att denna är för dyr?

I Sverige har man debatterat mycket om saken och lyckats visa att fördelningen av ekonomiskt understöd är orättvis. De stora pojkdominerade sporterna har betydligt lättare att få understöd än flicksporterna, säger Sundwall. Hur är det då i Finland med understödet av hästnäringen?

Fred Sundwall
Bildtext Fred Sundwall, generalsekreterare för Finlands Ryttarförbund.
Bild: Yle/Matilda Panula

Jag träffar Fred Sundwall, generalsekreterare för Finlands Ryttarförbund, för att få svar på frågorna.

Fredrik Sundwall berättar att man i Sverige har haft ett helt annat system gällande det kommunala stödet. Många ridskolor är kommunalägda och har fått hela anläggningen gratis. Dessutom får de understöd per timme, vilket möjliggör ett betydligt lägre lektionspris.

I Finland har det från första början varit privatföretagare som fått stå för alla kostnader. I några kommuner har man bidragit med understöd i form av markområde för bygge av ridanläggningar, som till exempel Dals ridbana och Brunakärrs idrottspark i Helsingfors, och så har sedan privatföretagare tagit över anläggningen. Så fungerar det inte i alla kommuner, enligt Sundwall.

Tycker du att kommunerna sköter sin uppgift?

- Vissa gör det, vissa inte alls. I vårt förbund jobbar vi hela tiden för att föra fram dessa saker. Vi försöker bland annat påverka kommunerna så att de ska reservera tillräckligt med område för ridanläggningar, säger Sundwall.

En växande gren

På fyra år har hästsporten i Finland vuxit med 21 procent. Kommunerna fick nog lite panik när ridsporten växte kraftigt under 2000-talet men nu har det lugnat sig igen, menar Sundwall.

Ridningen är ingen liten sport, 20 procent av alla flickor i åldern 10 till 18 år håller på med ridning. Andelen flickor av ishockey- eller fotbollsspelare är nästan obefintlig. De sistnämnda sporterna är så kraftigt pojkdominerade och därför är det viktigt att inte bara understöda dem, utan även flicksporterna, vill Sundwall betona.

Sto med föl
Bildtext Sto med föl
Bild: Yle/ Matilda Panula

-Jämlikheten mellan sporterna är mycket viktig och vårt förbund har därför skickat ett mejl till alla partiledare för att uppmärksamma dem på dessa frågor när de gör det nya regeringsprogrammet”, berättar Sundwall.

I meddelandet till partiledarna har Ridsportförbundet bland annat lyft fram vikten av att reservera tillräckligt med markyta för hästnäringen och framförallt att ridning är en av de största sporterna bland flickor. I sitt brev vill de få fram att man måste bygga lika mycket för flickor som för pojkar.

Jämlikhetsombudsmannen har också gjort ett utlåtande om saken år 2006 och konstaterar att det är på kommunernas ansvar att flicksporter understöds i samma mån som pojkars.

Enligt jämlikhetsombudsmannen använder sig flickor och kvinnor av privat motionsservice i mycket större utsträckning än män - det vill säga betalar för till exempel gymbesök eller ridlektioner. Det är där det har gått på tok, kommenterar Sundwall. Det här är en följd av det ojämna understödet anser han.

Utmaningar i dag

Enligt Sundwall har kommunerna börjat inse att man i jämlikhetens namn måste understöda denna sport i samma mån som alla andra och kommunerna har på vissa ställen låtit göra ridvägar och understött byggandet av av maneger och liknande.

- Det har således skett en förbättring men vi måste fortfarande stå på barrikaderna och säga: Nej, det måste byggas för ridningen också!

Det händer ännu att planer på ridanläggningar i sista stund kastas bort och pengarna i stället läggs på andra sporters önskemål, och sådant får inte ske, säger Sundwall.

Sundwall belyser med ett exempel. I Vasa ville man ha understöd för en stor ridsportanläggning för både rid- och travsport. Kommunen var redan med i planeringen och villiga att understöda, men så kom Vasa Sport ishockeylaget med i ligan och det blev ingenting av ridanläggningen. Samtliga sportunderstöd gick till hockeyn.

Samarbete kan lösa problemen

Det finns ofta väldigt många olika stall och föreningar i en och samma kommun medan bollsporter i de flesta fall bara har en eller två föreningar.

- För att kunna få en lösning på detta borde stallen samarbeta aktivare och tillsammans vara med och påverka. Det måste alltså finnas en öppen dialog mellan alla de som jobbar inom hästnäringen och de som arbetar inom kommunen. Om alla är med kan vi tillsammans åstadkomma förändringar, säger Sundwall.

Det är kärva tider men vi borde trots det försäkra oss om att pojkar och flickor har samma möjligheter till att sporta. Att tro att vi skulle kunna följa Sveriges modell är kanske inte realistiskt just nu, men den sneda fördelningen av understöd ska inte accepteras. Hästsporten får inte försummas, i hopp om att det i framtiden ska vara möjligt för alla små flickor och pojkar ska få förverkliga sina drömmar.

- Det har skett en förändring men vi måste fortfarande stå på barrikaderna, säger Sundwall.

Matilda Panula, Winellska skolan i Kyrkslätt
Den här texten är skriven av en av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.