Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ungdomshemmet i Borgå flyttar och byter namn

Från 2014
Unga personers ben.
Bildtext Alvahuset hjälper ungdomar då det krisat till sig hemma.

Ungdomshemmet Tukkari i Borgå flyttar till de lokaliteter som blivit lediga efter Ernestas servicehus.

Samtidigt byts också ungdomshemmets namn till Alvahuset. Från början av nästa år utvidgas också verksamhetens innehåll.

Familjerehabilitering

I Alvahuset kommer det i framtiden att finnas - förutom ett ungdomshem - också ett mödrahem och familjerehabiliteringstjänster för barnfamiljer i Borgå.

För ungdomshemmet är flytten nödvändig, eftersom utrymmena i Ebbo är i dåligt skick och ligger avsides. Den nya platsen gör det lättare för unga att komma till skolan, att träffa bekanta och at delta i fritidsaktiviteter.

I ungdomshemmet finns 7 platser för ungdomar i åldern 13 till 21 och som inte kan bo hemma på grund av problem i familjen eller på grund av egna problem. I Alvahuset kommer det också att finnas två platser för brådskande placeringar. De unga kan bo i ungdomshemmet en månad eller till och med i vissa fall upp till många år.

Namn efter Forsius

Borgås stads social- och familjetjänster valde namnet för huset efter barnmorskan Alva Forsius, som i tiderna hjälpte barnfamiljer i Borgå. Forsius grundade år 1899 det första förlossningssjukhuset i Borgå och år 1914 grundade hon Finlands första mödrahem för ensamma mödrar på Jonasbacken i Borgå. Där fick mödrarna vägledning i barnavård och yrkesfärdigheter.

- En kris eller en utmanande livssituation kan försvaga föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnets behov till den grad att det behövs hjälp dygnet runt, berättar Borgå stads chef för barnfamiljearbetet - Annika Immonen.

Tanken med Alvahuset är att hjälpa hela familjen - bland annnat så att barnen tas hand om och kan känna sig trygga. Familjen kan pusta ut en tid och komma på metoder att övervinna svårigheterna och därefter tryggt återvända till sitt eget hem.

Efter vistelsen i Alvahuset kan de unga också vid behov få stöd i sitt eget hem av Alvahusets familjearbetare.

Allt färre omhändertaganden behövs

Målet är att Alvahuset ska minska behovet av långvariga placeringar av unga utanför det egna hemmet. Antalet omhändertaganden har minskat i Borgå under de senaste åren. –I fortsättningen kan vi ännu bättre hjälpa familjerna att finna sina egna resurser, också i större kriser, berättar Immonen.