Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

”Anders Borg är ute och cyklar”

Från 2014
Uppdaterad 09.12.2014 14:57.

Anders Borg är ute och cyklar beträffande den ekonomiska politik man borde föra i Finland, säger Vänsterungas ordförande Li Andersson. Hon anser att Finland borde satsa på att stimulera, inte skära ned på lönerna.

Enligt Andersson är det synd att diskussionen kring konkurrenskraften kommit att handla om lönesänkningar och nedskärningar, när man tvärtom borde diskutera hur man ska stöda köpkraften bland arbetstagarna:

- En stor del av de problem vi befinner oss i beror på den åtstramningspolitik som har raserat köpkraften i hela Europa. Det är ironiskt att Anders Borg som förlorat valet i Sverige kommer hit och säger att vi ska sänka lönerna, när G20 toppmötet, IMF och Mario Draghi talar om att vi borde stimulera.

Finansanalytikern Stefan Törnqvist anser att Anders Borg gör rätt att påtala Finlands sviktande konkurrenskraft. Enligt Törnqvist leder Finlands höga kostnadsnivå att våra storbolag investerar utanför landets gränser. Nu borde man jobba för att få investeringarna tillbaka till Finland:

- Bygger man en fabrik utomlands får man bättre lönsamhet. Om vi återfår vår kostnadskonkurrenskraft så kommer industrin igen att börja investera. För att inte nettolönen ska sjunka så mycket måste vi också hårdsanera den offentliga sektorn som är på tok för dyr och på tok för ineffektiv.

Rune Takamaa, ordförande för FFC:s svenska sekretariat, önskar sig en mer nyanserad diskussion om lönerna. Han påminner om att de nuvarande arbetsmarknadslösningarna i praktiken innebär att arbetstagarnas köpkraft försämras:

- När det gäller konkurrenskraften finns det inga enkla knep man kan tillgripa. Genom att sänka lönen förvärrar man läget, då den inhemska marknaden sjunker. I rådande läge borde man satsa på att komma ur en negativ spiral, där alla trycker på bromsen. Nu behövs stimulans och positiva bud.

Stimulanspolitiken vid vägs ände?

Enligt Marita Backman finns det mycket som pekar på att den stimulanspolitik Finland idkat under de senaste åren kommit till vägs ände. Hon tror inte att vi kan fortsätta skuldsätta oss i hopp om att ekonomin ska ta fart igen när konjunkturerna vänder:

- Nu utgår vi från att ekonomin börjar rulla om ett eller två år. Tanken baserar på att allt blir bra igen. Situationen är annorlunda än tidigare. Vi måste tänka i nya banor.

Mer om ämnet på Yle Arenan