Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lappfjärds åmynning ställer till med problem

Från 2014
Uppdaterad 10.12.2014 05:23.
Lappfjärds å får vallar men åmynningen är det stora problemet - Spela upp på Arenan

Nu har vallbygget kommit igång längs Lappfjärds å i Kristinestad. Men det är bara en akut åtgärd, det största problemet är åmynningen som är allt för smal.

Tre kilometer nedanför riksväg 8 mot Lappfjärds åmynning är ån för smal och bildar vad man kan kalla en flaskhals. Lappfjärds å hör till ett Natura 2000 område vilket ställer till med problem när man pratar om ett så stort ingrepp som att bredda ån.

Lappfjärds å måste bräddas

1:27

- Det förstår vem som helst att det är ett problem, På det här området är ån på ett ställe 68 meter bred och bara 300 meter längre ner där båthus står är den bara 30 meter bred, säger vägbyggmästare Niklas Brandt vid staden Kristinestad.

Niklas Brandt
Bildtext Niklas Brandt
Bild: Yle/Roy Fogde

Eftersom åmynningen ligger i ett Natura 2000 område är det svårt att få tillstånd för att bredda ån.

- Som jag ser det finns det inget fiske- och fågelvatten där som läget är just nu. Skulle vi få tillstånd att bredda ån gynnar det också fiskarna och fåglarna men det är mycket byråkrati bakom ett sådant beslut, säger Brandt.

Lång process

Det är en hel del papper, inventeringar och planer som måste göras innan du kan lämna in ansökan om att få bredda ån vid åmynningen. I bästa fall kan det röra sig om ett par år, i värsta fall fem år.

- Det är viktigt att redan i början diskutera med alla parter för när alla ritningar är inne och alla instanser gjort sitt har alla möjlighet att lämna in klagomål till förvaltningsdomstolen. Där tar ett klagomål i genomsnitt ett år att behandla, säger enhetschef Liisa Maria Rautio på Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Södra Österbotten.

Bildtext Liisa Maria Rautio
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

I den absoluta åmynningen avslutas en mångårig restaurering i vinter. Det handlar om att fräscha upp åmynningen.

- Visst tog det tid att få genom det lovet men eftersom ett sådant finns borde det gå lättare att göra upp planerna och ritningarna för det här säger Rautio.

Frågan som många ställer sig är om det ska få ta så länge med ett beslut när det gäller Lappfjärds å som svämmat över flera gånger de senaste åren.

- Det går visserligen att göra planeringen snabbare genom att inte höra alla parter men det kan leda till klagomål i slutändan och då tar hela processen längre än vad den skulle ha gjort utan ordentlig planering. Det är inte omöjligt, du behöver bara lite mera papper, säger Rautio.