Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jämn omröstning om konstgräs i Raseborgs fullmäktige

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Bildtext Frågan om Centrumplanens framtid väcker debatt i Raseborg.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Politikerna i Raseborgs fullmäktige röstade om pengarna för Centrumplan i Ekenäs under budgetbehandlingen. En knapp minoritet ville att staden genast besluter om att få konstgräs på Centrumplan medan majoriteten röstade för att staden utreder framtiden för planen fram till mars nästa år.

Med rösterna 24-19 beslutade politikerna att staden utreder om det ska vara konstgräs eller naturgräs på planen i framtiden.

I fullmäktigesalen var det många politiker som sa att det skulle vara viktigt att få in en ansökan till Närings-, trafik- och miljöcentralen om statsstöd till en konstgräsplan redan i år så att planen kunde vara renoverad redan hösten 2016.

Radio Vega Västnyland

3:33

Radio Vega Västnyland

3:24

En plan med naturgräs kan inte få den här typen av statsstöd.

Den som först föreslog att fullmäktige genast godkänner konstgräs för planen var SFP:s Björn Siggberg, andra vice ordförande för fullmäktige.

SDP:s Maarit Feldt-Ranta poängterade att hon vill att planen ska få konstgräs och ska kunna användas av fotbollsspelare, friidrottare, skolor och daghem.

SFP:s Roger Engblom sa att han redan under Ekenästiden var med om en liknande situation där frågan om planen rann ut i sanden på grund av svårigheter att komma till beslut.

Konstgräs i centrum

Peter Haglund är manager och styrelsemedlem i Ekenäs IF:s fotbollssektion. Han är besviken över att politikerna inte fattade ett beslut om konstgräs och nu befarar han att det drar ut på tiden innan det finns konstgräs i Ekenäs.

- Det behöver inte finnas konstgräs på Centrumplanen, men det måste finnas i centrum av Ekenäs.

Fullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist (SFP) röstade för ytterligare utredningar. Blomqvist säger att det behövs konstgräs i Ekenäs, men att det måste utredas ordentligt var det ska vara.

- Jag tycker personligen att det ska vara naturgräs på Centrumplanen och att konstgräset kan vara i Västerby eller på marknadsplanen. Skolorna har signalerat att det borde vara i centrum.

Artikeln är uppdaterad med Peter Haglunds och Thomas Blomqvists kommentarer. Artikeln har också kompletterats med informationen om att det var SFP:s Björn Siggbergs initiativ att rösta om att genast godkänna konstgräs.

Diskussion om artikeln