Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbobor rasar mot vägbygge – exceptionellt många klagomål

Från 2014
Byggandet av Torvbanevägen i Mankans.
Bildtext Skogen som tidigare funnits vid husen har fått ge vika för byggande av Torvbanevägen.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Invånare i Esbo rasar mot byggandet av Torvbanevägen, som går från Mankans till Frisbacka. Byggbolaget har inte följt bestämmelserna och de som bor norr om vägen får klara sig utan bullerskydd. Esbo stad kallar mängden klagomål för exceptionell.

Tidigare har invånarna vid Blankisbergsvägen bott granne med en lummig skog, men nu är skogen borta och snart är grannen en stor genomfartsled där 10 000 fordon ska passera dagligen.

- Arbetsmaskinerna har kört igång redan före klockan halv sju på morgonen och jag ringde till polisen men de skickade ingen patrull. Enligt bestämmelserna ska byggbolaget avbryta arbetet om dammoln flyger in på gårdarna i närheten, men det har man inte gjort. Det handlar om flera små förseelser som har pågått länge, säger en man som har bott granne med vägbygget i ett år.

Torvbanevägen

  • Byggandet av Torvbanevägen inleddes i december 2013 och vägen ska vara färdig i september 2015.
  • Vägen är tre kilometer lång och mängden fordon som trafikerar på den beräknas vara 10 000 per dygn
  • Byggandet kostar 25 miljoner euro och byggmästare är Lemminkäinen Infra Oy.
  • Enligt Esbo stad förbättrar vägen avsevärt förbindelserna inom staden.

Enligt bestämmelserna får arbete som förorsakar mycket oljud inledas först klockan 7 på vardagar, men det har inte alltid följts.

- Hela byggarbetet är en fars. Arbetet har vid ett flertal tillfällen inletts före klockan 7, säger en annan invånare.

Tillståndet om störande buller trädde i kraft den 30 december i fjol, men enligt mannen inleddes byggarbetet innan dess.

- Byggarbetarna började flisa träd redan före tillståndet trädde i kraft och när motsvarande jobb gjordes i januari mätte min granne decibelnivån till 79.

Ett tiotal invånare som bor vid bygget har gjort ett klagomål till Vasa förvaltningsdomstol. De kräver att det arbete som förorsakar mycket oljud inleds senare och tar slut tidigare, att arbetet avbryts om invånare märker att damm flyger in över husen och att invånarna informeras på förhand om sådant arbete som förorsakar mycket buller.

Vasa förvaltningsdomstol avslog alla andra krav förutom det om att informationen till invånarna skulle förbättras.

"Klagomålen är onödiga"

För miljöinspektör Lasse Kämpe vid Esbo stad är klagomålen mot byggandet av Torvbanevägen bekanta.

- Det är visserligen fråga om ett stort bygge men mängden klagomål är exceptionellt många. Det finns en person som klagar och som får med de andra. Jag har jobbat i tre år och minns inget liknande. Inte heller under åren före det har staden varit med om något motsvarande, säger Kämpe.

Är det då okej att inleda arbetet före klockan 7 på morgonen?

- Det är det inte. Bestämmelserna måste absolut följas. Före klockan 7 får arbetet inte orsaka störande oljud. När arbetet med Torvbanevägen inleddes var det inte klart för alla maskinförare att de inte fick köra igång före klockan 7, men staden har nu agerat.

Varför inleddes arbetet före bullertillståndet hade trätt i kraft?

- Det arbete som utfördes då, som att träd höggs ner, ses inte som arbete som förorsakar mycket oljud.

Är invånarna och staden alltså av olika åsikt när det gäller hurdant arbete som förorsakar oljud?

- Jo, så är det. Invånarna störs av maskiner som är på tomgång fastän de är långt från husen.

Byggandet av Torvbanevägen i Mankans.
Bildtext Byggandet av Torvbanevägen inleddes i december 2013 och vägen är färdig i september 2015.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Inget bullerskydd trots ökad trafik

Förutom de invånare som bor där Torvbanevägen inleds i Mankans oroar vägbygget också i norr, vid Klobbskogsvägen. En kvinna som bor norr om Klobbskogsvägen dit Torvbanevägen går tror att den ökade trafikmängden leder till mer buller och undrar varför staden inte bygger bullerskydd.

- Bullerskydden läggs bara upp söder om korsningen, mellan Torvbanevägen och Åboleden, men inte på den norra sidan där jag bor. Jag förstår inte varför det är så, säger kvinnan.

Salla Hänninen vid Esbo stad svarar på kritiken genom att konstatera att det är Åboleden som går söder om Klobbskogsvägen och Frisbackavägen som förorsakar buller och att Torvbanevägen inte ökar bullret. Dessutom är det staten och inte staden som ansvarar för området, men så här långt har det inte funnits pengar för att finansiera ett bullerskydd nordväst om korsningen. Nordost om korsningen byggs ett bullerskydd enligt Hänninen.

Jag har jobbat i tre år och minns inget liknande. Inte heller under åren före det har staden varit med om något motsvarande.

"Den enda skogsdungen är nu förstörd"

Invånarna anser att det känns som att Torvbanevägen är ett projekt som genomförs oberoende av vad invånarna tycker.

- Esbo utger sig för att vara en invånarvänlig stad, men så är det inte. Det har varit svårt att få tag på någon inom staden då vi har upptäckt att byggbolaget inte följt bestämmelserna och övervakningen har överlåtits till invånarna, säger mannen.

- Den enda skogsdungen som fanns mellan gamla Mankansvägen och Ring I är nu förstörd, fastän stadsdirektören alltid berättar att skogen ska bevaras. Verkligheten ser ändå annorlunda ut.