Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Finska böcker trycks i Kina med timlön på en euro

Från 2014
Uppdaterad 09.12.2014 17:57.
Bildtext Muminboken "Hur gick det sen" är tryckt i Kina.
Bild: Yle/ Nora Engström

Fem procent av böckerna som importeras till Finland trycks i Kina. Finnwatch, som har utrett arbetsförhållandena i en fabrik som trycker böcker för den finländska marknaden, uppger att arbetsförhållandena är under all kritik.

Det ligger mycket handarbete bakom tillverkningen av barnböcker och faktaböcker som, till skillnad från vanliga böcker, ofta är utsmyckade med många detaljer och attiraljer.

Därför trycks upp till 20 procent av barn- och faktaböckerna som marknadsförs av finska förläggare i Kina, där arbetskraften är billig.

Lönen är en euro i timmen

När Finnwatch undersökte arbetsförhållandena i en fabrik som tillverkar böcker i Kina för den finländska marknaden, fann de att arbetarna jobbar för en lön på en euro i timmen.

Arbetarna gjorde dessutom cirka 80 timmars övertidsarbete i månanden och de hade inga möjligheter att förhandla om semester eller löner.

Från den här fabriken, som ägs av Hung Hing-koncernen, köper åtminstone fyra finländska förläggare sina böcker, bland annat Bonnier Books, Egmont, Karisto och Kustannus-Mäkelä.

- Det som är verkligt oroväckande är att många förläggare inte vet var böckerna är tillverkade. Många förläggare kan alltså ha köpt böcker från till exempel Hung Hing koncernen eller andra fabriker med icke etiska arbetsförhållanden, utan att veta om det, säger Sonja Vartiala, förvaltningschef på Finnwatch.

Schildts & Söderströms gav inga uppgifter

När Finnwatch skickade ut ett frågeformulär till de finska förlagen, svarade största andelen förlag att de inte förde statistik över hur många böcker de importerade från Kina.

Ett förlag svarade däremot inte alls.

- Schildts & Söderströms förlag var det enda förlaget som inte svarade på våra frågor över huvudtaget, säger Vartiala.

På Schilts & Söderströms förlag vet ingen hur det kan komma sig att frågeformuläret från Finnwatch inte har besvarats.

- Vi vet inte vem som har fått frågeformuläret och varför det inte har besvarats, säger litterära chefen Tapani Ritamäki.

Han hävdar ändå att Schildts & Söderströms förlag trycker den största delen av sina böcker i Finland. Bland barnböckerna finns det ett undantag, uppger Mari Koli, vd på Schildts & Söderströms.

Tove Jansson läser Hur gick det sen?
Bildtext Muminboken är tryckt i Kina
Bild: Schildts & Söderströms och Yle

- I tiderna har vi tryckt Mumin-boken ”Hur gick det sen” i Kina. En finsk agent försäkrade att tryckeriet i Kina hade goda arbetsförhållanden. Mer samarbete än så har vi inte velat ha med Kina, på grund av bristande kontroll och långa leveranstider, säger Koli.

Mera samarbete behövs

Att Finland importerar böcker som är tryckta och gjorda i Kina är inte en dålig sak i sig, enligt Vartiala från Finnwatch.

- Problemet är att förlagen inte ställer några krav på arbetsförhållandena. De tar inte ansvar för att böckerna de köper in är gjorda under mänskliga förhållanden, säger Vartiala.

Därför är det viktigt att bokbranschen samarbetar mera med de utländska koncernerna. Att betala mera för böckerna och ställa krav på att timlönen för arbetarna höjs är också ett sätt för förlagen att ta ansvar. För konsumenten är det däremot svårare att påverka.

- Det går att uppmärksamma problemet via sociala medier eller försöka ta kontakt med förläggarna direkt, säger Vartiala.