Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kompromissförslag om Tytyri i Lojo

Från 2014
lastbilar inne i kalkgruva

Lojo stad borde skynda långsamt med upplevelsegruvan i Tytyri. Det anser den obundna fullmäktigegruppen Meidän Lohja i ett ändringsförslag till Lojo stadsfullmäktiges möte på onsdag (10.12).

Meidän Lohja föreslår att staden inte grundar ett aktiebolag som ska driva verksamheten och att frågan skickas tillbaka till ny beredning.

Gruppen anser att upplevelsegruvan är ett av de viktigaste projekten inom turismen i Lojo. Men de vill att Lojo investerar betydligt mindre än vad stadsstyrelsen föreslagit och att staden i första hand satsar på att utveckla verksamheten under jorden.

Utomstående investerare är ett alternativ

Meidän Lohja vill också att staden utreder om utomstående investerare är intresserade av att vara med och finansiera projektet.

Gruppen motiverar sitt ändringsförslag med att staden inte borde koncenterar sig på byggnaderna ovanför marken, eftersom de inte utgör kärnverksamheten och inte heller lockar besökare.

De kritiserar också att staden i kostnadskalkylerna endast räknar med inkomster från inträdesbiljetterna. De anser att det uppskattade besökarantalet är litet väl optimistiskt om man också tar i beaktande de höga biljettpriserna och det kärva ekonomiska läget.

Meidän Lohja anser att ett upplevelsecentrum i Tytyri gruva inte hör till stadens kärnverksamhet och att staden därför borde försöka få med utomstående aktörer.

En fem miljoners investering

Meidän Lohja har tre av de 51 platserna i Lojo stadsfullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om upplevelsegruvan och att grunda ett aktiebolag på sitt möte på onsdag (10.12).

Lojo stadsstyrelse beslutade förra veckan att gå vidare med planerna, grunda bolaget samt investera en miljon euro av stadens pengar i bolaget.

Bolaget skulle investera fem miljoner euro i att bygga mottagningsbyggnaden, hisschaktet och trafiklösningarna samt i en ny utställning.

Lojo stad går enligt förslaget i borgen för lånet som bolaget tar för det här ändamålet.