Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora prisskillnader inom privata vården

Från 2014
Bild: Yle/Martti Juntunen

Prisskillnaderna inom den privata vården i Finland varierar både från ort till ort och företag till företag, men också inom ett och samma vårdföretag och till och med på samma läkarstation. Det kan handla om upp till 500 euros skillnad, visar Konsumentförbundets nya kartläggning.

Finländarna söker sig allt oftare till den privata vården, även om den är dyr. För att ge konsumenterna bättre möjlighet att avgöra när de ska gå privat och när de ska förlita sig på kommunal vård, måste vårdföretagen bli bättre på att uppge sina priser, anser Konsumentförbundet.

Priserna måste bli synligare

Enligt lagen finns det inget pristak för privat vård och priserna måste inte heller uppges synligt. Konsumenternas prismedvetenhet och en fungerande konkurrens är ändå viktigt för att priserna på privat vård inte ska skena i väg, anser Konsumentförbundet.

Genom att kartlägga vad privat sjukvård kostar i olika städer och hos olika vårdföretag i Finland, och jämföra dem med Estland, vill Konsumentförbundet göra konsumenterna mera prismedvetna.

Olika priser på olika orter

Konsumentförbundets kartläggning visar att det delvis finns verkligt stora prisskillnader mellan företagen inom vårdbranschen. Ofta varierar priset också beroende på orten. Dyrast är det i Uleåborg och billigast i Kervo och Raumo.

Priset för vanliga läkarmottagningar varierar inte radikalt. Ett tjugo minuters besök hos en allmän privatläkare kostar i snitt kring 50 euro, men kan kasta med kring 20 euro.

När det gäller specialister kan prisskillnaderna däremot vara stor. Ett besök hos en specialist kostar upp till 118 euro hos Mehiläinen i Jyväskylä, men bara 50 euro på läkarmottagningen i Raumo. Prisskillnaden mellan billigaste och dyraste mammografin är i sin tur 150 euro.

Också inom samma företag kan det finnas stora skillnader i priset för samma ingrepp. På Mehiläinen kostar en magnetröntgen 500 euro mindre i Tammerfors än i Åbo. Priset för magnetröntgen är det som överlag varierar mest.

Olika priser vid samma läkarstation

Få konsumenter känner till att läkaravgifterna till och med kan variera på samma läkarstation, beroende på vilken läkare man skickas till. För den som är i behov av vård gäller det därför att vara prismedveten och kunna fråga efter en billigare läkare.

Estland betydligt billigare

I utredningen jämfördes också prisnivån på privat vård i Finland och Estland. Det här eftersom finländska patienter har rätt att fritt välja vård från alla EU-länder. Föga överraskande är prisnivån I Estland betydligt lägre.

Ett vanligt besök hos en privat läkare kan där kosta hälften av priset i Finland. Magnetröntgen på knäet kostar bara 210 euro, jämfört med nästan 1 000 euro i Finland. Mammografi kan i sin tur fås för 35 euro i Tallinn mot 273 euro i Kuopio.

Konsumentförbundet påpekar ändå att patientsäkerhetsskyddet inte är lika bra i Estland som i Finland.

Lönar sig att shoppa runt efter billig vård

Enligt Konsumentförbundet är priset på privat vård överlag för högt. Ändå har användningen av privat sjukvård ökat de senaste åren. Det här beror främst på de långa vårdköerna inom offentliga vården.

Konsumentförbundet uppmanar ändå konsumenterna att jämföra priser och "shoppa runt" lite, för att på det sättet hitta billigare vård.

Läs här hela kartläggningen av de privata vårdföretagens priser