Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu äger Hangö stad Koverhar

Från 2014
Uppdaterad 11.12.2014 13:01.

Ute stormade det i Finlands sydligaste stad, men i stadsstyrelsens mötesrum på Bulevarden i Hangö var det lugnt och högtidligt på eftermiddagen.

Hangö stad och konkursboet för stålverket FN-steel tecknade på eftermiddagen (10.12) under ett historiskt avtal på tio miljoner euro.

Hangö stad köper drygt 650 hektar mark- och vattenområden av konkursboet. Det har varit en lång process och i dag nådde man en milstolpe i försöken att blåsa liv i Koverhar.

Det var koncentrerade miner när parterna signerade flera exemplar av det värdefulla avtalet. Efter en stund sprang en av Hangö stads representanter ut rummet för att betala. Efter tio långa minuter kom han tillbaka och presenterade kvittot på tio miljoner euro. Bokstaven P i kvittot stod för "pikamaksu" (Red. anm. snabbetalning).

Nu var det klart. Hangö stad äger stora delar av Koverhar.

- Det är en stor lättnad. Jag sov riktigt bra förra natten och tänker också sova gott i natt, säger Jouko Kavander (SDP), stadsstyrelsens ordförande i Hangö.

Kavander talar inte om sina sömnrutiner, utan påpekar att det här är den största affären han har varit med om under sin politiska karriär som började på 70-talet.

- Känslorna kommer till ytan, medger Kavander.

Fartygstrafik på våren

Men efter handskakningar, kaffe och tårta är vardagen tillbaka. Hamnen i Koverhar är den del av köpet som ska ge staden pengar. Nu gäller det att få igång hamnverksamheten.

På stadens information sade Paavo Lyytikäinen, den snart pensionerade verkställande direktören för bolaget Hangö hamn, att det finns företag som är intresserade av att använda det före detta stålbrukets hamn.

Före det behövs en noggrann plan. Staden med stadsdirektör Jouko Mäkinen i spetsen har ansökt om ett stöd på 350 000 euro av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Om staten har pengar kommer NTM-centralen att bevilja 70 procent av den ansökta summan. Efter det kommer utvecklingsplanerna och planläggningen.

Tanken är att hamnen ska vara i bruk om ett halvt år. Hangö hamn och eventuellt andra företag får använda Hangö stads nyvärvade hamn utan hyra i ett halvt år. Efter det betalar man arrende.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Kavander är arrendet ungefär en halv miljon euro i året.

Hangö har rätt kunskap

Hannu Ylönen från advokatbyrån Krogerus förvaltar konkursboet FN-steel. Han säger att flera visade intresse för mark- och vattenområdena i Koverhar, men det var kunskapen som avgjorde att Hangö stad fick köpa stora delar av Koverhar.

- Den nuvarande ägaren, Hangö stad, har den bästa kunskapen att sköta hamnen. Staden har också den bästa kontakten med potentiella kunder, säger Ylönen.

Konkursboet har nu sluppit en stor del av den förvaltade egendomen. Kvar finns ungefär 60 till 70 hektar. Rivningsbolaget Delete ska nästa vår börja arbetet med att jämna fabriksbyggnaderna till marken. Efter det ska konkursboet sälja även de här markområdena.

Konkursboet har hundratals fordringsägare. Dessvärre kommer få att få tillbaka de lån man gett. Totalt har konkursboet skulder upp till hundra miljoner euro.

Ansvaret för miljön oklart

Konkursboet står fast vid att det inte är dess skyldighet att rena marken och städa undan avfall som finns på fastigheten. Men inte ens en erfaren jurist som förvaltar konkursboet vet var man ska dra gränsen.

- Gränsen är bred och vid. Vad är mark och vad är avfall? Det är en svår fråga. Ingen i världen har ett exakt svar. Vi för diskussioner med myndigheter om vad vi ska göra med marken som finns under fabriken, säger Ylönen.

I princip betyder det här att konkursboet ger över ansvaret till den nya ägaren, det vill säga Hangö stad.

- Ägaren är ansvarig för sin egendom. Men vi har anlitat rivningsbolaget Delete som rensar området. Det är en del av avtalet med Hangö stad, säger Ylönen.