Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo grundar inte Tytyribolag just nu

Från 2014
tytyri gruva
Bildtext Tytyri gruvmuseum har under vintern öppet för grupper som förhandsbokar

Det grundas inget aktiebolag för Tytyri gruvmuseum och upplevelsecentrum i Lojo nu.

Stadsfullmäktige beslutade efter en lång diskussion och fem omröstningar att museet fortfarande är ett spetsprojekt för Lojo stad. Men det avgörs först senare om det ska grundas ett bolag och om staden ska gå med i bolaget som finansiär.

Förslaget till fullmäktige var att Lojo grundar ett aktiebolag som har i uppgift att utvidga verksamheten och locka massor av nya besökare till Tytyri. Lojo skulle stå för en miljon euro men hela Tytyriinvesteringen skulle vara fem miljoner.

Många omröstningar

Fullmäktige röstade om frågan fem gånger innan beslutet var klart.

Först röstade fullmäktige om den obundna gruppen Meidän Lohjas förslag om remittering och ny beredning där tanken skulle vara att söka nya utomstående finansiärer för Tytyriprojektet. Rösterna föll 39-12 för att fortsätta behandla frågan i stället för att remittera den.

Den andra omröstningen gällde Kristdemokraternas förslag att bordlägga frågan. Kristdemokraternas förslag förlorade med rösterna 41-10.

I den tredje omröstningen ställdes två förändringsförslag mot varandra: SDP ville skjuta fram beslutet om ett bolag och om Lojo stads investering i bolaget - men samtidigt ville SDP att museet bevarar sin status som ett av topprojekten för Lojo stad. Samlingspartiet däremot föreslog att bolaget grundas men att staden endast satsar 100 000 euro i det, inte en miljon. SDP:s förslag vann med siffrorna 26-20. Fem fullmäktigeledamöter röstade blankt.

SDP-förslag vann

Den fjärde gången fullmäktige röstade om Tytyri låg SDP:s förslag mot det ursprungliga, det vill säga stadsstyrelsens förslag. SDP vann med 30-19. Två röstade blankt.

I den sista omröstningen ställdes SDP:s förslag mot Meidän Lohjas förslag. ML ville i det här skedet av fullmäktigemötet att upplevelsegruvan och bolaget begravs. SDP-förslaget vann i den här femte omröstningen med 36-9. Sex ledamöter röstade blankt.

Förslaget som sist och slutligen vann och blev stadsfullmäktiges beslut kom från SDP-politikern Taina Lackman.

Fullmäktige beslutade med klar majoritet (44-3, 4 blanka röster) bevilja pengar för bättre vägar och parkeringsplatser till gruvan.