Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Thomas Wilhelmsson Yles nya styrelseordförande

Från 2014
Uppdaterad 11.12.2014 21:35.
Porträttbild på Thomas Wilhelmsson
Bildtext Thomas Wilhelmsson.
Bild: Yle

Rundradions styrelse får en ny ordförande - Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson, 65.

Yles förvaltningsråd beslöt på torsdag kväll att juris doktor Thomas Wilhelmsson blir bolagets nya styrelseordförande. Yles styrelse utnämner bland annat bolagets verkställande direktör.

Wilhelmsson tror att Yles största utmaning just nu är den digitala revolutionen.

- Hela samhället lever i den digitala revolutionens tid där väldigt mycket förändras, inte bara media utan också andra branscher. Det är den stora utmaningen för alla medieföretag, också public service-företag. Vi vet att om tio år är världen väldigt annorlunda, men vi vet inte på vilket sätt.

"Yle är grundbult i ett mångsidigt medieutbud"

Thomas Wilhelmsson tycker att det är viktigt att det finns en kanal där många röster får komma till tals. Yles roll i dagens medielandskap är viktigt, men Wilhelmsson ser ändå inte Yle som en betydlig konkurrent till de kommersiella medierna.

- I någon mån går ju fälten på varandra, men Yle som en offentligt finansierad organisation ska inte aktivt konkurrera med de kommersiella medierna. Man måste hitta en form av samlevnad där man också kan samarbeta.

Vad är Svenska Yles roll i det hela?

- Det är en viktig kanal för både svenskspråkig informationsförmedling och kulturskapande. Utan Svenska Yle skulle den svenskspråkiga befolkningsgruppens behov inte tillgodoses på det sättet som regeringsformen förutsätter, säger Wilhelmsson.

Wilhelmsson har jobbat inom ledningen för Helsingfors universitet sedan slutet av 90-talet, både som rektor och prorektor. Han har även forskat i avtalsrätt, europarätt och konsumentskydd.

Partipolitiskt säger Wilhelmsson sig vara obunden. Från slutet av 60-talet fram till 90-talet hörde han ändå till vänsterpartiet DFFF (Demokratiska Förbundet för Finlands Folk). Partiet upplöstes år 1990, men Vänsterförbundet fortsatte verksamheten.

Wilhelmssons föregångare, bergsrådet Kari Neilimo, 70, ledde Rundradions styrelse sedan 2008. Styrelsen väljs med ett års mellanrum och börjar sin verksamhet den 1 januari 2015.

Diskussion om artikeln