Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Undersökning: Helsingforsare olyckligast och ensammast

Från 2014
Uppdaterad 11.12.2014 21:26.
Bildtext Helsingforsare är olyckligast och ensammast i huvudstadsregionen.

Helsingforsarna känner sig ensammare, mer olyckliga och mer missnöjda med sina människorelationer än finländarna i genomsnitt. Det här visar en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort.

Av huvudstadsregionens kommuner tillfrågades invånarna i Esbo, i Helsingfors, i Kyrkslätt och i Vanda i undersökningen som gjordes under 2013.

Resultatet visar att helsingforsarna oftare känner sig ensamma än Esbo-, Kyrkslätt- och Vandaborna. Drygt 11 procent av helsingforsarna känner sig ensamma, medan andelen i Esbo och Kyrkslätt är 8 procent och i Vanda 9. Genomsnittet i hela landet är 9 procent.

Av helsingforsarna har 46 procent känt sig lyckliga under de senaste 4 veckorna, medan andelen i grannstäderna är över 50 procent och i Kyrkslätt 48 procent. Genomsnittet i hela landet är knappt 50 procent.

Samma trend syns också i andelen som under de senaste 12 månaderna varit deprimerade i minst två veckor. I Helsingfors är andelen 29 procent, vilket är större än i övriga kommuner i huvudstadsregionen. Landets medeltal är 26 procent. I Helsingfors verkar det också vara vanligare att ha självmordstankar än i Esbo, Kyrkslätt och Vanda och i landet i genomsnitt.

Helsingforsaren dricker för att bli full och röker cannabis

Trots att helsingforsarna känner sig ensamma och olyckliga har de ändå oftare kontakt med vänner och släktingar än Esbo-, Kyrkslätt- och Vandaborna och i landet i genomsnitt. I Helsingfors är invånarna ändå mindre nöjda med sina människorelationer än i Esbo och i Vanda. Överlag är invånarna i huvudstadsregionen mindre nöjda med sina människorelationer än i landet i genomsnitt.

För att bota sin ensamhet och olycklighet dricker helsingforsarna oftare för att bli fulla än invånare i övriga huvudstadsregionen och i landet i genomsnitt. Förutom att dricka alkohol för att bli full hör cannabis till vanorna i huvudstaden. Över 8 procent av helsingforsarna har använt cannabis under de senaste 12 månaderna. I Esbo, Kyrkslätt och Vanda är andelen omkring 3 procent, vilket också är hela landets genomsnitt.

När det gäller pengar verkar Esboborna minst oroliga för att lönen täcker utgifterna. I Helsingfors och Vanda oroar man sig ungefär lika mycket för det här. Vandaborna upplever oftast att pengaspel är ett problem. Överlag verkar spel med pengar ändå vara ett mindre problem för invånarna i huvudstadsregionen än i övriga landet.

Vandaborna bor otryggt och fult

Vandaborna upplever oftast det egna bostadsområdet som otryggt. Känslan av otrygghet där man bor är ändå större i huvudstadsregionen än i landet i genomsnitt. Det verkar å andra sidan vara befogat eftersom i Helsingfors och i Vanda är andelen som blivit offer för våld eller hot högre än i landet i övrigt. I Esbo och Kyrkslätt är andelen däremot mindre.

Förutom att Vandaborna känner sig otrygga i hemknutarna anser de också att det egna bostadsområdet är så fult att det stör. 13 procent av Vandaborna är av den här åsikten, medan andelen i Kyrkslätt är 12 procent, i Helsingfors 11 och i Esbo 9. I hela landet är andelen 9 procent.

4 200 - 5 200 helsingforsare svarade på frågorna, medan antalet i Esbo var mellan 1 600 och 1 900 och i Kyrkslätt och i Vanda mellan 1 200 och 1 500 beroende på fråga.

Här finns hela undersökningen (på finska)!

Läs också:

Lyckligare människor på landsbygden