Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åbo Akademi får ny ledning

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 15:57.
åa
Bildtext Åbo Akademis styrelse bestämmer i dag om den nya ledningen.
Bild: Yle/Andy Ödman

Hela Åbo Akademis ledning och ledningsstil förnyas. Akademins styrelse bestämmer idag vem som ska besitta de nya posterna.

Andy Ödman
Bildtext Andy Ödman, reporter för Yle Åboland.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Andy Ödman, reporter för Yle Åboland, vad besluter Åbo Akademis styrelse om i dag?

Styrelsen tillsätter och offentliggör den så kallade rektorns ledningsgrupp. Gruppen kommer att vara styrelsens högra hand och i praktiken leda Åbo Akademi. Gruppen leds av den tillträdande rektorn Mikko Hupa och börjar jobba efter nyår. Hupa har valt två vicerektorer av vilka den ena ansvarar för grundutbildningen och den andra för forskningen. Dessutom utnämns dekanerna som ska leda akademins fyra nya fakulteter och så får vi veta vem som blir rektor för Åbo Akademi i Vasa.

Varför är utnämningarna intressanta?

ÅA anses vara Svenskfinlands största arbetsgivare med sina 1300 anställda. Dessutom får 5500 studenter och närmare 1000 forskare helt nytt ledarskap. Det handlar om ett helt nytt sätt att leda ett universitet. Rektorns roll liknar en vd:s roll och han har själv fått välja sina närmaste arbetspartners när det tidigare skedde via röstning och val. Dekanerna och vicerektorerna har också mycket makt i utvecklingen av de enskilda studielinjerna och akademin i stora drag.

mikko hupa
Bildtext Åbo Akademis nya rektor Mikko Hupa
Bild: Yle/Andy Ödman

Hurdana åsikter finns det om förändringarna inom ÅA?

Det verkar som att folk är väldigt trötta. ÅA har haft många omstruktureringar under de senaste 10 åren. För bara ett år sedan hade man samarbetsförhandlingar där man med pensioneringar och naturliga avgångar sparade in motsvarande 64 årsverken. Jag tror att de flesta nu hoppas att den nya ledningsgruppen ska vara lyckad.

Vilken blir Vasarektorns roll?

Vasarektorn, som tidigare var prorektor, får nu en mera symbolisk roll och kommer inte att jobba heltid med det yrket. Jobbet går ut på samhällsrelationer, alltså att sköta kontakten till företag och sponsorer. Rektorn kommer att få sitta med på ledningsgruppens möten men kommer inte att vara en fullvärdig medlem där.

Då Vasarektorns roll blir betydligt mindre än förut så betyder det att Vasa som enhet tappar sitt inflytande i Åbo Akademi?

Från Åbos håll har man betonat att detta inte är så. Sannolikt kommer dekanen för pedagogik och välfärdsstudier att sitta i Vasa. Det är möjligt att rektor Mikko Hupa dessutom väljer en av vicerektorerna från Vasa. I så fall skulle två av de sju personerna i rektorns ledningsgrupp vara från Vasa.

Också frågan om klasslärarutbildningen är på tapeten under dagens styrelsemöte – vad finns att vänta där?

Man kommer att redogöra för styrelsen hur diskussionen kring samarbetet med Helsingfors Universitet om klasslärarutbildning i Nyland har gått, men troligtvis fattar inte styrelsen ännu idag några slutgiltiga beslut om hur klasslärarutbildningen ska se ut i framtiden.

Diskussion om artikeln