Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Barnen behöver biblioteken

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 14:21.
Skolbarn lånar böcker i Bergö bibliotek, Malax
Bildtext Skolbarn lånar böcker i Bergö bibliotek, Malax

I glesbygden är samarbetet mellan skola och bibliotek speciellt viktigt. Avstånden är långa och alla föräldrar har inte tid eller möjlighet att skjutsa barnen till biblioteket. Därför är också skola och bibliotek ofta förlagda till samma byggnad. Så också i Bergö i Malax.

Just nu verkar både skola och bibliotek i tillfälliga utrymmen i Bergö. Den mögelskadade skol- och biblioteksbyggnaden rivs, och den nya väntas stå klar i slutet av nästa år. Bergö bibliotek hålls öppet på måndagar och då passar skolbarnen på att låna böcker. Skolan har ett tjugotal elever, men de kommer i omgångar för att rymmas in i de pyttesmå provisoriska utrymmena. Men Rektor Mikael Pietilä är ändå glad över att biblioteket finns i närheten.

- De barn som läser böcker klarar sig bättre i skolan, i alla ämnen, säger Mikael Pietilä.

Ständiga indragningshot

Maria Kronqvist-Berg, t.f. bibliotekschef i Malax
Bildtext Maria Kronqvist-Berg, t.f. bibliotekschef i Malax

Maria Kronqvist-Berg är t.f. bibliotekschef i Malax och hon är bekymrad över det indragningshot som ständigt vilar över de små filialbiblioteken. Det är besvärligt att driva bibliotek i de tillfälliga alltför trånga utrymmena, men att hålla stängt i väntan på nya utrymmen var inget alternativ.

- Då hade det kanske dragits in för alltid, säger Maria Kronqvist-Berg. Kommunen fick statsunderstöd för det nya skolbygget, men inte för biblioteket. Men samarbetet mellan skola och bibliotek har alltid varit nära i Bergö.

- Att få besöka biblioteket på skoltid är speciellt viktigt i dag när läsförståelsen på många håll har gått ned. Barnen får läsvana och biblioteksvana. De förstår att biblioteket är ett ställe som man alltid är välkommen till, var man än rör sig i världen.

Låga anslag fast nyttan stor

Anslagen för biblioteken brukar vara låga, ungefär en procent eller mindre av den kommunala budgeten. Samtidigt är biblioteken en serviceform som så gott som alla invånare kan utnyttja. Enkäter har visat att hela sjutti procent av invånarna uppskattar biblioteken.

Bokbussar är inte alltid ett alternativ. I Övermalax t.ex. är filialen också hotad, men där är skoleleverna kring hundra till antalet.

- Då blir det väldigt besvärligt att få besöken att löpa smidigt i en bokbuss.