Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny ledning för Åbo Akademi

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 21:11.
Yle Nyheter TV-nytt: Åbo Akademi får nya rektorer och dekaner - Spela upp på Arenan

Åbo Akademi har fått en ny ledning.

Tidigare rektorn för Åbo Akademi i Vasa, Christina Nygren-Landgärds, har valts till vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor och kommer att flytta till Åbo. Professor Niklas Sandler har valts till vicerektor med ansvar för forskning. Valet av vicerektorer gjordes av Åbo Akademis styrelse på fredagen.

Rektor Mikko Hupa har också utsett dekaner den här veckan. Till dekaner valdes professorerna Pekka Santtila (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi), Petri Salo (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier), Malin Brännback (fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi) och Tapio Salmi (fakulteten för naturvetenskaper och teknik).

Professor Göran Djupsund har valts till ny rektor för Åbo Akademi i Vasa.

Alla har samma mandatperiod som rektor Mikko Hupa, alltså från 1.1.2015 till slutet av 2018.

I rektorns ledningsgrupp kommer att ingå vicerektorerna, dekanerna, rektorn i Vasa och förvaltningsdirektören.

Åbo Akademi får ny ledning