Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Duodecim: Ätstörningar sköts bäst i öppenvård

Från 2014
Uppdaterad 15.12.2014 20:29.
Ätstörningarna kryper allt längre ner i åldrarna.

Det är viktigt att ätstörningar upptäcks i tid. Enligt Läkarsällskapet Duodecims uppdatering av praxisen för god vård kan ett tidigt ingripande försnabba tillfrisknandet och förbättra prognosen. En enkel rak fråga till en person man misstänker lider av någotslags ätstörning kan vara avgörande, påpekar Dudodecim.

Läkarsällskapet rekommenderar öppenvård för patienter med ätstörning. Det är viktigt att patientens familj och anhöriga också involveras i processen.

Öppenvården kan kompletteras med vistelse på sjukhus dagtid. Till en början koncentreras vården på att reparera den insjuknades kostvanor. Patientens egna motivation att tillfriskna är avgörande, säger Duodecim.

Ätstörningar är vanliga bland unga vuxna kvinnor. Den allvarligaste störningen är anorexia nervosa, som yttrar sig som en irrationell rädsla för viktuppgång och en förvriden kroppsuppfattning. Om en person insjuknar i bulimi, framkallar hon eller han kräkningar efter ätandet. Det kallas kompensationsbeteende.

Den vanligaste ätstörningen är ändå hetsätning (Binge eating disorder, BED) som sker i perioder, och utan kompensationsbeteende. Hetsätande personer är ofta överviktiga.

Läs också:
Snart får ätstörningspatienter vård på ett ställe i Vasa
Dygnet-runt vård för anorektiker i Karleby