Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö får miljöskyddsbestämmelser

Från 2014
Utsikt över Östra hamnen i Hangö. I förgrunden Granitborgen.
Bildtext Den lokala särprägeln ska beaktas i miljöskyddsbestämmelserna
Bild: Yle/ Robin Holmberg

Hangö ska få miljöskyddsbestämmelser. Med de lokala bestämmelserna kan man beakta lokala omständigheter och förebygga förorening av miljön.

Målet med Hangös miljöskyddsbestämmelser är att förena lokal särprägel med västnyländsk praxis, betonar Hangö miljönämnd.

I bestämmelserna sägs bland annat hur man ska göra när man tvättar fordon, vinterförvarar båtar, avlägsnar vattenväxtlighet och hur man ska handskas med avfall av olika slag.

En stor del av bestämmelserna på 15 sidor handlar också om hur man ska ta hand om avloppsvatten från hushållen.

Miljönämnden har beslutat att lägga fram utkastet till miljöskyddsbestämmelser till offentligt påseende.