Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottningar risar vårdreformen

Från 2014
Vårdreformen ska vägas mot lagen
Bildtext Arkivbild.

Österbottningarna verkar anse att vårdreformen slår hårt mot landsbygden och kvinnorna där. Det framgår av en rapport om invånarnas åsikter om vårdreformen.

Enligt rapporten finns också en stor rädsla för att närservicen försvinner då beslutandemakten flyttar från egna händer. Vasa sjukvårdsdistrikt hört nästan 700 österbottningar.

Kompakt motstånd

Under hösten har Mikko Ollikainen, projektarbetare vid Vasa sjukvårdsdistrikt, åkt runt i de tretton kommuner som hör till sjukvårdsdistriktet. Dessutom har han sammanställt de svar som medborgare har skickat in via en webbaserad enkät.

Totalt svarade 693 på enkäten. Av dem var 70 procent kvinnor, och en liten majoritet var svenskspråkiga.

Ollikainen möttes av ett kompakt motstånd mot reformen.

- Det finns en genuin ovilja bland såväl förtroendevalda som invånare. Detta eftersom den i huvudsak förväntas medföra försämringar av servicen samtidigt som betalningsandelarna ökar för en del kommuner, skriver Ollikainen i ett pressmeddelande.

Det har talats mycket om en tillbakagång till "fattiggårdstiden" och att reformen slår extra hårt ut på landsbygden och just kvinnorna där. Vidare nämns ord som virrvarr, osäkerhet för alla parter och en avsaknad av patientperspektiv samt en alltför tydlig fokusering på inbesparingar.

Bra att höra folket

Undersökningen är den största i sitt slag, och därför har man i Vasa sjukvårdsdistrikt en ovanligt god bild av läget inför reformen.

- Alla har haft möjligt att säga sin åsikt, vilket är bra, betonar sjukvårdsdirektören Göran Honga.

Det som de flesta fruktar är en minskad makt över besluten, på hela linjen, när makten i allt större grad förskjuts bort från området och till Åbo.

Det enda positiva som kommit fram är bättre fungerande vårdkedjor, speciellt mellan primär- och specialsjukvården och tydligare finansiering, åtminstone i budgeteringsfasen.

Riksdagen väntas godkänna den lagen kommande vår, förutsatt att grundlagsutskottet först ger den grönt ljus. Så det börjar det bli bråttom, konstaterar man i sjukvårdsdistriktet.

- Vi måste på allvar börja fundera på hur vi vill att servicenätet ska se ut, säger Vasa stads vård- och omsorgsdirektör Jukka Kentala.

Regeringen gav sitt förslag till lag om ordnande av social- och hälsotrenden till riksdagen i början av december. Riksdagen godkänner lagen i vår, förutsatt att grundlagsutskottet ger grönt ljus.