Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stora tomter ska locka barnfamiljer till Fagernäs i Lojo

Från 2014
Planeringsbolaget Sitos vision över hur Fagernäs kan se ut i framtiden. Hundratals nya hus, 3 000 invånare,
Bildtext Planeringsbolaget Sitos vision över hur Fagernäs kan se ut i framtiden. Hundratals nya hus, 3 000 invånare.
Bild: Lojo stad (Sito)

Stadsdelen Fagernäs i Lojo ska bli ett bostadsområde där naturen har en stor roll. De naturliga stränderna har till stor del reserverats som grönområden i planutkastet. Dessutom finns det planer på gångar eller promenadleder i naturen.

Det här är också ett positivt förslag, skriver miljö- och byggnadsnämnden i Lojo i sitt utlåtande till delgeneralplanen för det nya bostadsområdet i Fagernäs.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att tomterna i Fagernäs ska bli större än befintliga i Lojo. På det här sättet kan Fagernäs locka familjer som inte trivs på små och trånga tomter i huvudstadsregionen.

Den nya stadsdelen ska också ha flera båtlänningar. Nämnden anser att en del reserveringar för förtöjningsplatserna måste bort. Viken i Fagernäs lockar flera fåglar till sig. Därför ska man försöka undvika sjötrafik, står det i nämnden utlåtande.

Grön och ekologisk stadsdel

Utkastet för planerna beaktar till stora delar de mest värdefulla naturobjekten. Det här är helt enligt stadens strategi att skapa en ny, grön och ekologisk stadsdel i Lojo. Planen är att stadsdelen ska bli ett småhusområde, utan flervåningshus. Husen på området ska värmas upp så kolneutralt som möjligt vilket stöder Lojos klimatstrategi.

I framtiden kan det bo upp till 3 000 nya Lojobor i Fagernäs. Området är 230 hektar stort. Bostadsområdet ligger vid vattnet.

Fagernäs ligger 3 - 4 kilometer nordväst om Lojo centrum invid Lojo sjö och också i närheten av den nya E18-motorvägen. På området finns i dag bland annat Lojos psykiatriska sjukhus som enligt planerna ska stänga inom kort.

Lojo stad försöker ordna bostadsmässa i Fagernäs år 2019 eller 2020.

Lojo arbetar vidare med planen på bostadsmässa

Diskussion om artikeln