Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mycket hänger på ett boende i Gråberg

Från 2014
Avdelningen Tallbo på Hemgården i Pernå

Många av seniorservicens projekt i Lovisa hänger på om det blir ett boende i Gråbergområdet. Också Hemgårdens klienter som redan länge väntat på ett modernare boende påverkas.

Ett konsultbolag håller som bäst på att utreda olika boendeformer som skulle löna sig för Lovisa stad att utveckla för de äldre. Tanken är att bygga ett nytt boende på Gråbergs område dit man bland annat skulle flytta långvårdsavdelningen från hälsocentralen, det så kallade Maritahemmet samt klienterna från Hambergska hemmet. Målet är att komma bort från anstaltsvården till ett mera hemmalikt boende.

Personalen och klienterna på Hemgården i Pernå har redan länge hoppats på nya utrymmen. Bara boendet i Gråberg blir av så borde man kunna ta i projekt Hemgården säger chefen för seniorservice i Lovisa, Lisbeth Forsblom.

För att kunna bygga en tillbyggnad till servicehuset Lyckan måste Hemgården först rivas. Men Hemgårdens klienter behöver någonstans att bo under tiden som deras nya servicehem byggs upp. Därför ligger väldigt stora förhoppningar nu på boendet i Gråberg, som borde inhysa också Hemgårdsklienterna under byggtiden.

Boendet i Gråberg planeras få 56 platser.

Allt det här ska man ta ställning till i januari på grundtrygghetsnämndens möte och därefter går planerna vidare till Lovisa stadsstyrelsen och –fullmäktige för fortsatta beslut.