Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ont om tid för Närpes tvåspråkighet

Från 2014
Uppdaterad 17.12.2014 06:13.
Närpes stad.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Närpes utreder ännu om det finns juridiska möjligheter att bli tvåspråkig nästa år. Justitiekanslern anser att Närpes beslut att ansöka om tvåspråkighet inte kan verkställas när det inte vunnit laga kraft.

Osäkert om Närpes hinner bli tvåspråkigt i år

1:36

Ont om tid för Närpes tvåspråkighet

2:15

För att Närpes ska hinna bli tvåspråkig nästa år förutsätts att statsrådet tar beslut under det här årets sida. Beslutet kan inte vinna laga kraft så länge där finns en oavslutad besvärsprocess.

- Förhoppningarna kan man sammanfatta med att säga att då ska det nog ske ett julmirakel, säger förvaltningssekreterare Markus Norrback.

Ont om tid

Vasa förvaltningsdomstol ska ännu på det här årets sida komma fram till om det överhuvudtaget fanns besvärsrätt mot Närpes ansökan om tvåspråkighet.

Även om förvaltningsdomstolen bedömer att besvärsrätt inte fanns, innebär justitiekanslerns senaste bud att statsrådet inte kan fastställa tvåspråkigheten innan besvärstiden på 30 dagar löpt ut och då är det redan nästa år och alltså för sent.

- Vi talar om endast några dagar kvar på det här året och det ter sig mera osannolikt för varje dag som går.

Enligt kommunallagens 98 paragraf kan ett beslut inte verkställas om verkställigheten innebär att ett besvär skulle blir meningslöst. Det är mot stöd av den lagen som justitiekanslern gjort sin bedömning.

Närpes stad har inte fått någon närmare motivering till justitiekanslerns tolkning.

Tveksam till tolkningen

Markus Norrback, som har vänt på varenda paragraf och rådfrågat flera med juridisk kompetens om ärendet, konstaterar att det i dagsläget inte finns en entydig tolkning av frågan om Närpes möjligheter att bli få tvåspråkig status trots besvär.

- Justitiekanslerns tolkning får oanade konsekvenser för hur de frivilligt tvåspråkiga kommunerna ska behandlas i fortsättningen. Om man har den här tolkningen betyder det att beslut som kommer från fullmäktige i de här frågorna måste tas i ett väldigt tidigt skede för att man ska hinna med en eventuell rättsprocess, säger Norrback.

Hur skulle det i så fall gå med Lojos tvåspråkighet om någon besvärar sig mot den när tioårsperioden går mot sitt slut, frågar sig Markus Norrback.

Lojo har ändå varit frivilligt tvåspråkig redan länge. Vart tionde år måste alla frivilligt tvåspråkig kommuner anhålla om tvåspråkig status på nytt.

Budgetändringar

Om inget julmirakel sker blir Närpes inte tvåspråkigt och går därmed miste om tvåspråkighetstillägget.

Det betyder ett hål i kassan på 800 000 euro nästa år. Då måste Närpes stadsfullmäkltige göra om sin budget i februari.

- Då ska det till betydande besparingar för att komma ner till de ursrpungliga budgetramarna på minus 1,4 miljoner euro, säger Markus Norrback.