Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Byggnadstillsynen i Raseborg ska bli ännu bättre

Från 2014
Uppdaterad 17.12.2014 21:21.
Anders Walls, Werner Orre, Mårten Johansson, Jan Gröndahl
Bildtext Anders Walls, Werner Orre, Mårten Johansson, Jan Gröndahl på onsdagens presskonferens.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Processen för att beviljas bygglov i Raseborg ska bli smidigare. Det framhöll stadens ledande tjänstemän och politiker på en presskonferens i dag (17.12).

Kritiken mot byggnadstillsynen behandlades av stadsstyrelsen i måndags och av samhällstekniska nämnden i tisdags.

- Vi har inte kunnat konstatera fel eller brister som kräver att stadsstyrelsen vidtar åtgärder i det här skedet, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Anders Walls
Bildtext Staden ska koncentera sig på vad som kan göras bättre, säger Anders Walls.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Det finns en begäran om utredning hos polisen gällande ett förfarande. Om polisens undersökningar ger anledning till det återkommer stadsstyrelsen till frågan.

Walls säger att det har varit viktigt för staden att vara tydlig och utreda alla eventuella frågor eftersom det är viktigt för staden att det finns en fungerande byggnadstillsyn.

Han säger att Raseborgs stad nu ska koncentrera sig på vad som ska göras bättre. Byggnadsordningen ska revideras. Stadsstyrelsen tillsätter i januari en arbetsgrupp som ska jobba med frågan.

Milljöbyrån till Karis

Stadsstyrelsen gav i måndags samhällstekniska nämnden i uppdrag att fixa byggnadstillsynen.

- Staden har som mål att ha den bästa byggnadstillsynen i regionen, säger Werner Orre (SFP) som är ordförande för samhällstekniska nämnden.

Werner Orre
Bildtext Raseborg ska bli bäst i klassen när det gäller byggnadstillsynen säger Werner Orre.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Samhällstekniska nämnden tog på tisdagen fram en lista med nio åtgärder för att göra byggnadstillsynen så effektiv och ändamålsenlig som möjligt.

Bland annat ska miljöbyrån flytta till Kappsäcksfabriken på Elin Kurcks gata i Karis för att skapa de bästa synergieffekterna. Det kan bli möjligt att göra gemensamma gransknings- och övervakningsarbeten. Också kanslitjänsten ska vara gemensam.

Personalen kommer att involveras i processen och det innebär någon form av samarbetsförhandlingar. Det kan också hända att det behövs en ny tjänst, men det får processen utvisa.

Företagare involveras

Staden vill förbättra byggnadstillsynen i tätt samarbete med företagare. Användarpanelen består av personer som bland annat jobbar som försäljare eller arkitekter. Dominicus Björskstam, Lea Adolfsson, Juho Anttalainen, Tommi Knaapinen och Kaj Björklöf är till en början med. Men tanken är att ha en rotation och senare bjuda in andra människor.

Det är viktigt för staden att det finns en fungerande byggnadstillsyn.

De personer som har klagat skriftligt ska också få skriftliga svar. Stadsjuristen Leila Andersin har gått igenom två fall som gäller fastigheter i skärgården och där staden har blivit kontaktad gällande missnöje.

Hon har gått igenom alla handlingar och kommit fram till att både tjänstemän och politiker har agerat helt enligt lagen.

Stadsdirektören Mårten Johansson säger att det bästa är att en oberoende myndighet, det vill säga en domstol, prövar lagligheten i beslut om det finns tvivel att fel har begåtts.

Werner Orre, Mårten Johansson och Jan Gröndahl
Bildtext Werner Orre, Mårten Johansson och Jan Gröndahl på dagens presskonferans om stadens byggnadstillsyn.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

"Inget utbrett missnöje"

Johansson säger att det begås 1-2 procent fel inom byggnadstillsynen och att siffran är låg. Han upplever inte att det finns något utbrett missnöje.

- Vi måste hitta en modell att bemöta kritik. Vi försöker göra det ännu bättre. Jag tror att de flesta upplever att det går bra.

Mårten Johansson säger att staden ska göra en kundenkät om byggnadstillsynen för att få veta hur de upplever servicen.

- Jag hoppas på en kontinuerlig dialog med kunderna.

Så här ska byggnadstillsynen i Raseborg bli bättre

1. Granska byggnadstillsynens arbetsfördelning för att om möjligt dela uppgifter vid behandling av lov mellan flera tjänsteinnehavare.

2. För att kunna erbjuda så effektiv service som möjligt är det möjligt att det behövs en personalresurs till.

3. Direkta synergier mellan byggnadstillsynen och miljöbyrån behövs. Det kommer att ske personalförändringar. Därför är det vettigt att sammanföra till vissa delar.

4. 2017 är det möjligt att det blir en regional byggnadstillsyn. Innan dess ska Raseborgs vara bäst i regionen.

5. Byggnadsordningen revideras. I många fall krävs mycket jobb för minimala åtgärder. Målsättningen är minimalt pappersarbete i minimala ärenden. Det ska gå att få raka och klara svar.

6. Ledningsmodeller när det gäller avdelningschefskap inom miljöbyrån och byggnadstillsynen ska behandlas.

7. En eventuell uppdatering av förvaltningsstadgan för att ytterligare utreda delegeringar och få system som inte är så sårbart som i dag. Nu sätter ledande byggnadsinspektören sitt namn under allt som andra har inspekterat.

8. Tekniska direktören har tillsatt en användarpanel med personer från näringslivet som har insikt i frågor som berör byggnadstillsynen.

9. Samhällstekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att det tillsätts en arbetsgrupp som fungerar som stöd under hela beredningsskedet och som utreder hur man bättre kan förbättra servicen.

Läs också:
Dubbla budskap inom byggnadstillsynen
Raseborgare rasar mot byggnadstillsynen
Det stormar inom byggnadstillsynen i Raseborg

Diskussion om artikeln