Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Höjningar och skärpningar i skatterna nästa år

Från 2014
Uppdaterad 18.12.2014 11:39.
Skatter logo
Bild: Lehtikuva

År 2015 för med sig skattehöjningar och -skärpningar. Bland annat stiger fastighetsskatten och kommunalskatten i många kommuner och kapitalinkomst- och arvsbeskattningen skärps.

Ränteavdraget för bostadslån minskar med 10 procentenheter, vilket betyder att 65 procent av låneräntorna är avdragsgilla år 2015.

Ett nytt barnavdrag tas i bruk för åren 2015-2017 för att kompensera minskningen av barnbidraget.

Köpkraften ökar inte

Medelinkomsttagarens köpkraft stiger inte år 2015 när man beaktar förändringarna i inkomst- och konsumtionsbeskattningen, uppger Skattebetalarnas Centralförbund.

Nästa år höjer 98 kommuner inkomstskatten. Kommunalskatten stiger därmed i medeltal med 0,1 procentenheter nästa år.

Fastighetsskatterna stiger också då skatteprocenterna höjs. De övre och lägre gränserna för fastighetsskatteprocenterna höjs med 0,2 procentenheter och fastighetsskatten för stadigvarande bostadshus stiger med 0,05 procent.

Sammanlagt höjer 132 kommuner åtminstone en fastighetsskatteprocent.

Skärpningar är att vänta i kapitalinkomstbeskattningen år 2015. Den övre skattesatsens inkomstgräns sänks från 40 000 euro till 30 000 euro och den övre satsen höjs från 32 till till 33 procent.

Den nuvarande skattefria räntan på andelskapital på 1 500 euro slopas.

Också arvs- och gåvobeskattningen skärps i och med att alla marginalskatteprocenter höjs med en procentenhet från och med årsskiftet. Från början av året stiger också tobaksskatten.

Barnavdrag kompenserar barnbidragsminskningen

Ett nytt barnavdrag tas i bruk för åren 2015-2017. Avdragsbeloppet beror på inkomsten och påverkas stegvis av antalet barn i en familj. Beloppet är som mest 50 euro per barn.

Det här görs för att kompensera minskningen av barnbidraget med hjälp av beskattningen. För ensamförsörjare är avdragsbeloppet på sin höjd det dubbla.

De tre lägsta inkomstklassernas inkomtsgränser justeras med 1,5 procent. Dessutom kommer en liten höjning till grund- och arbetsinkomstavdraget. Den övre gränsen för den progressiva inkomstskattegraden sänks till 90 000 euro.

Mer specifika siffror finns på Skattebetalarnas Centralförbunds webbplats.

Diskussion om artikeln