Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ny form av forskningsfusk

Från 2015
forskning

Vetenskapligt fusk har troligen förekommit så länge vetenskapen existerat. Det vanliga är att en fuskande forskare förfalskar eller manipulerar experiment eller andra empiriska resultat. En annan form av fusk är plagiat. Nu har ett nytt sätt att fuska uppdagats.

De två senaste åren har 110 vetenskapliga artiklar dragits tillbaka efter att man upptäckt att forskarna har förfalskat referenser, skriver nättidningen vox.com. Vetenskapliga tidskrifter har ett så kallat peer-review system som ska garantera att de insända bidragen uppfyller de vetenskapliga krav som tidskriften ställer.

När en vetenskaplig tidskrift får ett manuskript skickas det vidare till experter på just den fråga som artikeln behandlar. Dessa ger sina utlåtanden till tidskriften som sedan besluter om artikeln ska publiceras. Vanligtvis är referenterna anonyma.

Referenterna i nyckelställning

Nu har det visat sig att tidskrifterna i vissa fall inte har något nätverk av experter som kan fungera som referenter. Om ämnet för artikeln är väldigt specialiserat kan tidskriften be artikelförfattaren själv föreslå vem som kunde fungera som referent.

Det har visat sig att fuskande forskare har förfalskat namn på referenter och också hittat på kontaktuppgifter, till exempel e-postadresser, för att sedan själva kunna skriva en bedömning av sin egen artikel. I andra fall har referenten visserligen varit känd, men e-postadressen har ändrats så att forskaren har kommit åt att skriva utlåtanden i den kända referentens namn.

Skandal i Taiwan

I juli meddelade SAGE, ett vetenskapligt förlag, att man har dragit tillbaka sextio vetenskapliga artiklar som den taiwanesiska forskaren Peter Chen hade skrivit eller varit medförfattare till. Skandalen har lett till att Chen har avgått, likaså har en chefredaktör för en vetenskaplig tidskrift och Taiwans utbildningsminister avgått. Utbildningsministern hade lagts till som medförfattare till flera artiklar utan att han visste om det.

De sextio artiklarna har publicerats mellan åren 2010 och 2014 i Journal of Vibration and Control. Fallet är ett av de fem största tillbakadragandena inom vetenskapsvärlden. Rekordet har anestesiologen Yoshitaka Fujii, som för sin del har 183 artiklar som har dragits tillbaka eller kommer att dras tillbaka.

SAGE-förlagets interna utredning fann att Peter Chen hade skapat 130 falska e-postkonton med antagna eller fabricerade identiteter. Chen verkar ha föreslagit namn från sin lista på falska referenter till tidskrifter.

Jakten på citat

Chen är inte ens författare till alla artiklar som har dragits tillbaka. Han har skrivit artiklar med påhittade namn som författare. Men varför skulle en forskare skriva en artikel där hans/hennes namn inte står som författare? En förklaring är att forskare på det sättet kan öka antalet hänvisningar till sina egna artiklar.

De mest kända vetenskapliga tidskrifterna väljer sina egna referenter som fungerar anonymt. Mindre tidskrifter kanske tvingas att be forskaren om tips på referenter. Detta öppnar för fusk av det slaget Peter Chen har sysslat med. Ändå borde väl varningsklockorna ha ringt på redaktionen. Där har man helt enkelt slarvat med kontrollen.

Av de 1,4 miljoner vetenskapliga artiklar som publiceras årligen dras omkring 500 tillbaka. Två tredjedelar är någon form av fusk, resten är dålig vetenskap. Antalet tillbakadragna artiklar håller på att öka. Men man vet inte om fusket ökar eller om kontrollen har blivit hårdare. Numera finns en mängd program som söker plagiat och gör kontrollen lättare för tidskrifternas redaktörer.