Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Domstol utreder val vid Vanda svenska församling

Från 2014
Helsinge kyrka
Bildtext Det stormar fortfarande inom Vanda svenska församling.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Församlingsvalet vid Vanda svenska församling ska nu utredas av förvaltningsdomstolen i Helsingfors. Gruppen Vi i Vanda som vann valet i början av november besvärade sig förra veckan till förvaltningsdomstolen och ber domstolen titta på tre olika punkter där valnämnden enligt gruppen inte har agerat rätt.

Gruppen lyfter fram att valnämnden inte har fattat beslut om hemmaröstning, trots att den har ägt rum, och under förhandsröstningen i Helsinge gymnasium fanns det bara en valfunktionärer på plats och det var möjligt att rösta utan att visa legitimation. I besväret förundrar man sig också över hur valnämnden behandlat deras klagomål om hur valet har gått till.

- Det finns många saker som borde ha skötts bättre. Det är beklagligt eftersom valdeltagandet i församlingsval är lågt och någon kanske på grund av det här lät bli att rösta. Jag har också tidigare tyckt att saker sköts nonchalant och slarvigt inom församlingen. Vi i Vanda har ställt frågor till valnämnden, men inte fått svar och därför väljer vi att gå till en högre instans, säger Halmén, som fick 71 röster i valet, det vill säga nästflest av alla i Vanda svenska församling.

Besväret har gjorts av Halmén och Tiina Nurmi-Kokko, som också valdes till församlingsrådet.

Lars-Eric Henricson vid Borgå stift säger att han inte kan minnas att någon besvärat sig över ett församlingsval inom stiftet tidigare. Han säger att det nya församlingsrådet trots besväret kommer att tillträda vid årsskiftet.

Församlingen granskades 2011

  • Domkapitlet vid Borgå stift granskade förvaltningen vid Vanda svenska församling hösten 2011. Då intervjuades personalen vid församlingen. De skulle besvara frågor kring "den allmänna stämningen i församlingen" och om det "finns en skuggledning i församlingen".
  • Granskningen gjordes efter att församlingsrådsmedlemmarna Annika Halmén och Helen Glantz-Vilo påtalat brister.
  • I sammanfattningen konstaterar stiftets granskare att en del av den kritik som Halmén och Glantz-Vilo framfört är befogad och att det finns brister i hur saker sköts.
  • Bristerna utgör ändå inte församlingens stora problem, påpekas i granskningen. Det är istället det spända arbetsklimatet och situationen beskrevs som hopplös eftersom den pågått så länge.

- Det församlingsråd som valdes i början av november tillträder som normalt, men om besväret leder till justeringar så förändras situationen, säger Henricson.

Nämndens protokoll påstods vara sekretessbelagda

Kyrkoherde Martin Fagerudd vill inte kommentera besväret i sig, men kan förklara de olika punkterna som lyfts fram.

- Vi fattade inte beslut om hemmaröstning eftersom ingen hade anhållit om det inom utsatt tid. Däremot kom en anhållan senare och personerna som hade hand om det här var utsedda på förhand. När det gäller antalet valförrättare i Helsinge gymnasium så står det ingenstans i kyrkolagen att det måste vara fler än en, trots att kutymen är att det brukar vara flera, säger Fagerudd.

Gruppen Vi i Vanda ville ta del av valnämndens protokoll innan besväret lämnades in. Det var ändå lättare sagt än gjort. Enligt ett svar i ett mejl är det bara protokollet där valresultatet tillkännagavs som är offentligt, medan övriga protokoll inte är det. Så skrev valnämndens ordförande och hänvisade till nämndens sekreterare Martin Fagerudd för motiveringar.

Fagerudd säger ändå att protokollen varit offentliga hela tiden.

- Det är fråga om en mängd protokoll som måste samlas ihop, men det har varit möjligt att läsa dem på kansliet.

Det meddelades ändå först att protokollen är sekretessbelagda.

- Det kan inte stämma. De är alla offentliga, säger Fagerudd.

"Jag är en krångelpotta"

Annika Halmén fick till slut ta del av alla protokoll och när hon frågade kyrkostyrelsen var svaret att alla valnämndens protokoll är offentliga.

Hon anser att problemen med hur församlingsvalet ordnades är ett exempel på att det finns brister inom förvaltningen. Granskningen 2011 utmynnade i fyra åtgärdsförslag som handlar om att göra upp instruktioner för anställda, utarbeta stadgar för testamenten, se över förvaltningsrutiner och lösa samarbetsproblemen.

- En del saker har förbättrats, men förvaltningsrutinerna fungerar fortfarande inte.

Hur ser du då på samarbetet inom församlingen. Finns det en splittring?

- Det kan jag inte svara på. Jag inser att jag är "krångelpottan" som lyfter fram obekväma ärenden. Det kan väl inte handla om splittring. Det finns frågor som bör få ett svar och om det inte finns ett svar ska det utredas. Men att fråga och inte få svar gör en bekymrad, säger Halmén, som inte upplever att det finns personliga konflikter mellan förtroendevalda och anställda inom församlingen.

Jag har under mina fem år som kyrkoherde ständigt fått kritik. Ingen har berättat för mig vart de vill komma med kritiken och vad de vill. Så har det varit hela tiden.

Kyrkoherden: Halmén vill inte mötas

Kyrkoherde Martin Fagerudd, som är ordförande för församlingsrådet, är bekant med Annika Halméns kritik, men förstår den inte.

- Jag har under mina fem år som kyrkoherde ständigt fått kritik. Ingen har berättat för mig vart de vill komma med kritiken och vad de vill. Så har det varit hela tiden. Så småningom reagerar man inte längre när hon inte vill mötas, säger Fagerudd.

Enligt Halmén har hon och Fagerudd haft samtal om situationen inom församlingen.

Han säger att församlingen nu har agerat när det gäller det som lyftes fram i granskningen för tre år sedan.

- Vi har gjort det som domkapitlet krävde, men det är underligt att Annika Halmén inte kan acceptera att det har gått framåt i den här församlingen. Alla brister är rättade. Det har varit ett enormt jobb. På alla nivåer av arbetet i Vanda svenska församling har vi varit tvungna att gå till grunden och bygga upp en ny arbetsgemenskap och strukturera arbetet på nytt, säger Fagerudd.

- Vi har en välfungerande verksamhet och både förtroendevalda och församlingsmedlemmar har uttryckt sin glädje. De har sagt att arbetet i församlingen är mycket bra, slår Fagerudd fast.

Läs också:

Invalda missnöjda med församlingsvalet i Vanda
Försvunnen stämpel försenade församlingsvalet i Vanda