Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fåglar kan förutspå oväder

Från 2014
Uppdaterad 07.06.2016 11:43.
En supercell över New Mexico 2004.
Bild: U.S. National Weather Service

Fåglar kan känna på sig att en storm är på kommande och söka skydd flera dagar innan stormen når fram, visar ny forskning från USA.

I april i år drabbades centrala och södra USA av en kraftig storm som krävde 35 människors liv. Åtminstone 84 tornador registrerades.

Redan en till två dagar tidigare hade fåglar som tillhör arten guldvingad skogssångare lämnat området och förflyttat sig 1 500 kilometer. Efter att stormen drog vidare återvände fåglarna.

- Det är första gången vi har dokumenterat den här typen av väderundvikande beteende hos fåglar under häckningstid, säger Henry Streby vid University of California i Berkeley.

Udda beteende

En guldvingad skogssångare är en liten fågel som väger bara kring nio gram och tillhör familjen skogssångare. Forskarna hade försett en del av fåglarna med en typ av spårningssändare och kunde därför följa deras rörelser.

Fåglarna gjorde den extra resan kort efter att de hade tillryggalagt 5 000 kilometer när de återvände från sitt vinteruppehållsställe. Forskarna tror att de små fåglarna på något sätt kunde känna av att en storm var på kommande och därför sökte skydd.

- Vi vet att flyttfåglar kan ändra sin flygrutt för att undvika någonting under sin normala migration. Vi har ändå aldrig tidigare märkt att de skulle ha förflyttat sig för att undvika dåligt väder när de redan har börjat bygga bo, säger Streby.

Uppfattar ljudvågor?

Stormen befann sig hundratals kilometer bort när fåglarna gav sig av, så enligt forskarna fanns det därför inga märkbara förändringar i lufttrycket, temperaturen eller vindhastigheten. Forskarna drar därmed slutsatsen att fåglarna kunde höra ljud som människor inte uppfattar.

Naturfenomen som hård vind, vågor och tornadon ger upphov till infraljud. Infraljud är en vågrörelse med en frekvens på under 20 hertz. Människor uppfattar i regel inte infraljud, men en del fåglar och djur gör det.

- Det är mycket osannolikt att det bara är den här arten som beter sig så här, säger Streby.

Forskare har också tidigare hittat tecken på att djur kan känna av extrema väderförhållanden och naturkatastrofer. När tsunamin slog till i Sydostasien den 26 december år 2004 hade många djur sökt skydd i bergen.

- Det finnas forskning som tyder på att klimatförändringen gör tornadorna allt kraftigare. Det betyder att undvikande beteende som det vi såg hos den guldvingade skogssångaren kan bli viktigare, säger Streby.

Studien publicerades i Current Biology.

Diskussion om artikeln