Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nej till högre skatt för importbilar

Från 2014
Bilar till salu i Karleby
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Tullen har inte rätt att uppbära högre bilskatt för begagnade fordon som har importerats från utlandet, jämfört med om fordonet hela tiden skulle ha varit registrerat i Finland. Det betyder att tiotusentals finländare kan ha betalat för hög bilskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet på fredagen. Beslutet betyder att tullen inte får slå fast en högre skattesats för en begagnad bil som importeras från ett EU-land jämfört med skattesatsen för en likadan bil som är registrerad vid samma tidpunkt i Finland.

Om tullen tar ut en högre skatt för den importerade bilen anses det som diskriminering.

Skattesatsen får inte diskriminera importbilar

Ärendet bygger på ett fall där en person år 2009 importerade en bil som var registrerad år 2002 i Tyskland. Tullen slog då fast att bilen skulle beskattas enligt den skatteprocent som var i kraft i Finland vid importtillfället, alltså år 2009.

Skattesatsen från år 2002 var ändå betydligt lägre, och motsvarande bilar som hade registrerats i Finland då beskattades betydligt mildare. EU-domstolen ansåg då att den högre skattesatsen diskriminerar importerade bilar. Tullen får inte slå fast en skatteprocent som överskrider den procent som var i kraft då bilen registrerades, avgör nu också Högsta förvaltningsdomstolen.

Tullen har tidigare ansett att till exempel begagnade bilar med höga koldioxidutsläpp som importeras till Finland ska beskattas enligt de utsläppsregler för fordon som infördes år 2008, oberoende av när fordonet är förstagångsregistrerat.

Tiotusentals euro kan betalas tillbaka

Beslutet innebär att upp till 60 000 finländare kan ha betalat för mycket bilskatt och nu kan ansöka om att få tillbaka pengar. I genomsnitt handlar det om en summa på tusen euro per person, men vissa personer kan ha betalat flera tusen euro för mycket.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär ändå inte att alla importerade bilar har beskattats fel. I huvudsak handlar det om de bilar med höga koldioxidutsläpp.

Tullen kommer nu att förändra sina riktlinjer för bilbeskattningen i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Förändringen gör att det kan bli längre väntetider för den som väntar på beslut gällande beskattningen av ett begagnat, importerat fordon.