Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Rädda Barnen vill nå pedofiler

Från 2015
Uppdaterad 13.01.2015 12:16.
Pedofil som inte begått sexualbrott berättar (uppläst) - Spela upp på Arenan

Forskare talar om att cirka en procent av befolkningen kan ha ett sexuellt intresse för barn. Det betyder att det finns 50 000 personer i Finland som kan tänkas vara pedofiler. I Finland finns i dag inget egentligt vårdsystem för pedofiler innan de har begått brott och kunskapen på fältet om hur man ska bemöta en patient med ett sexuellt intresse för barn är dålig.

Rädda barnen startar kampanj

Rädda Barnen startar en nät-kampanj för att försöka förhindra övergrepp på barn. Kampanjen ”otan vastuun” (jag tar ansvar) är en nätsida som har som mål att nå personer med ett sexuellt intresse för barn och få dem att söka hjälp i tid.

- Om man har ett sexuellt intresse för barn, betyder det inte att man automatiskt inte kan kontrollera sina impulser. Man kan lära sig att inte följa sina impulser. Det är det som är målet med kampanjen. Vi vill få de som känner sig oroliga för sina tankar och fantasier att tänka, ta kontakt och ta ansvar, säger Jenni Häikiö psykolog på Rädda Barnen

Kampanjen "Otan vastuun" kommer att fungera som ett informationspaket med information om sexuellt utnyttjande på nätet och utanför, och vilken effekt det kan ha på barnet men också vad det kan leda till för den som begår brottet. Det kommer att finnas information om vem man kan vända sig till. Men informationen är således ensidig.

- Tanken är att personen får information och kanske mod att ta kontakt med terapeut eller hälsostation, säger Häikiö på Rädda Barnen.

Stigmatiserat

Sexpo-stiftelsen är i princip det enda stället man kan få hjälp på idag. Det finns enstaka terapeuter som kan behandla personer med ett sexuellt intresse för barn och minderåriga, men informationen om dessa är bristande och steget att ta kontakt är stort.

- Det finns också ett stort stigma. Terapeuter som har erfarenhet av att jobba med det här så vill inte nödvändigtvis marknadsföra det, säger Jenni Häikiö på Rädda Barnen.

"Nipa" fick inte hjälp i tid, utan först i fängelset - Spela upp på Arenan

Fortfarande inget stöd för pedofilvård

Spotlight granskade vården av pedofiler för ett år sedan. Då hade forskare vid Åbo Akademi, Sexpo- stiftelsen och Stiftelsen för kriminalvårdens främjande tillsammans utvecklat ett vårdsystem med en hjälptelefon och terapi som riktar sig till personer som är oroade för sin sexualitet. Projektet stod klart men fick ingen statlig finansiering.

Ett år senare har projektet fortfarande inte fått finansiering.

- Justitieministeriet har blivit aktivare och det verkar finnas ett intresse. Men fortfarande har vi inte fått mer understöd än den startpeng som vi fick när vi satte igång med planeringen, säger Katarina Alanko forskare vid psykologiska institutionen vid Åbo Akademi.

Förebyggande vård i Sverige och Tyskland

Flera länder i Europa har vårdsystem med förebyggande vård för pedofiler. I Sverige finns hjälplinjen Preventell och i Tyskland har man erbjudit förebyggande vård för pedofiler sedan 2002. I flera länder har det förts kontroversiella reklamkampanjer för att nå fram till personer som har ett sexuellt intresse för barn. Den danska reklamkampanjen kan ses här.

Finland bryter emot EU-direktiv

I över ett år har Finland inte uppfyllt det EU-direktiv som kräver att medlemsstaterna tar till förebyggande åtgärder för att förhindra sexuellt utnyttjande av barn.

Fortfarande är preventiv vård av pedofiler inte utbrett i Finland och ett vårdsystem likt det som finns i Sverige eller Tyskland har inte fått finansiering. Men Rädda Barnens projekt är ett steg i rätt riktning.

- Vi vill få dessa personer att söka hjälp innan de begår brott. Genom terapi kan man försöka få en ny relation till sina tankar och på så vis kan man förebygga att inget barn behandlas illa, säger Häikiö.

Nätsidan otanvastuun.fi öppnar 13.1.2015.

Läs mer: Ingen statlig finansiering av pedofilvård, Pedofiler får hjälp på hemliga adresser, "Äntligen får jag hjälp", Pedofil men ingen förövare, EU kräver vård

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan