Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Militärhistoria på Hangö udd dokumenteras

Från 2014
Uppdaterad 24.12.2014 12:29.
1 min

På Tulludden på Hangö udd dokumenteras militärhistoria i grevens tid. Av det tyska lägret från 1942 till 1944 finns det bara några få förfallna baracker kvar. Arkeolog Jan Fast från Esbo önskar att allmänheten hjälper till.

Tyska soldater som var på väg på permission eller på väg tillbaka till norra Finland under kriget hade lägret på Tulludden längst i söder på Hangö udd som mellanetapp.

Här byggdes en by med över hundra baracker. I dag finns ett fåtal förfallna baracker kvar.

Här kunde finnas flera tusen tyskar på en gång, men vanligtvis mellan 600 och 700 samtidigt.

Allmänheten får hjälpa till

Arkeolog Jan Fast från Esbo har tagit initiativet till projektet. Han samarbetar med Hangö museum, och har börjat samlat fakta innan det är för sent.

Projektet går ut på att undersöka det som finns kvar och det som finns kvar under jord av det som kallas tyska lägret i Hangö, som var verksamt 1942-1944, berättar han.

Nu vill han ha information av folk som vet mera.

- Jag är intresserad av alla mänskors berättelser som har anknytning till det här området ända från 1940-talet till 1990-talet.

Genom att få uppgifter även om sådant som har hänt på området efter att tyskarna lämnade det, kan han utesluta sådant, i och med att forskningen i det här skedet fokuserar på det som hände 1942-1944.

Området med de förfallna tyska barackerna på Hangö udd är inte öppet för allmänheten.
Bildtext Området med de förfallna tyska barackerna på Hangö udd är inte öppet för allmänheten.

Jan Fast har arbetat heltid med detta i ett halvt års tid och han räknar med att projektet kommer att ta största delen av hans tid under de två närmaste åren.

Bevismaterial finns kvar i jorden

På området har funnits många baracker som tyska soldater bodde i. Dessutom fanns här bland annat ett bostadsområde för officerare och ett fångläger för ukrainska krigsfångar.

I jorden finns fortfarande arkeologiskt bevismaterial, förklarar Jan Fast.

Rasar snart ihop

Barackerna som finns kvar är mycket förfallna.

Beroende på hur den här vintern blir, så får vi se vad som finns kvar i vår, säger Fast.

- Men tillsvidare går det att få en bild av hur barackerna var konstruerade och dokumentation har varit det här årets melodi.

Gymnasieelever med om utgrävningar

Men själva projektet börjar egentligen i vår när vi kommer i gång med utgrävningar med Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio, förklarar Fast.

Då börjar arkeologiska provutgrävningar vid Lotta-kantinens område, officerarnas bostadsområde och det ukrainska krigsfångslägrets område.

Finska försvarsmakten använde en del av barackerna ännu på 1980-talet, men därefter har området stått öde.

Jan Fasts blogg