Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bristfällig rapportering av byggentreprenader till skatteförvaltningen

Från 2014
Byggarbetsplats inomhus, kontorsbygge, verktyg på golvet, elledningar hänger i taket.
Bild: Yle /Pia Santonen

Det slarvas betänkligt vid lämnandet av uppgifter om byggentreprenader till skatteförvaltningen. Enligt skattemyndigheternas granskning har 40 procent av företagen försummat att underrätta om entreprenader.

Närmare hälften av samtliga undersökta bolag har uppmanats att korrigera ofullständiga eller felaktiga uppgifter om entreprenader och anställda.

Från och med juli i år gäller en lag, enligt vilken alla företag och självständiga yrkesutövare som beställer byggarbeten bör skicka Skatteförvaltningen uppgifter om entreprenader och om de personer som arbetar vid respektive bygge.

I november gjorde Skatteförvaltningens skatterevisorer nära hundra granskningar landet runt för att utreda hur väl reglerna följs. Främst gällde granskningen byggföretag. 40 procent av bolagen befanns ha slarvat med rapporteringen, uppger överinspektör Perttu Puukko.

- Vi har ännu inte uppgifter om hur läget är på olika håll i landet. Klart är hur som helst att tyngdpunkten i byggvolymen ligger i södra Finland. Likaså att en betydande del av de prickade företagen anlitar utländsk arbetskraft, säger Puukko.

Riksomfattande granskningsbesök är en del av skattemyndigheternas kampanj mot grå ekonomi i byggbranschen. Om uppgiftsskyldigheten har försummats med avsikt kan Skatteförvaltningen ta ut en straffavgift på upp till 15 000 euro per enhet.

Överinspektör Puukko säger att det finns en hel del att klargöra kring lagen.

- Vid lagstiftningen är det en hel del punkter som förblivit öppna för tolkningar. De olika sätten att tolka bestämmelserna har gett oss åtskilligt med extra jobb.