Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mer glädje i skolan

Från 2014
Uppdaterad 22.12.2014 16:37.
skolklocka
Bild: YLE/Patrik Skön

Läroplansgrunderna för grundskolan är klara. Dokumentet på runt 500 sidor uppmanar till mera glädje, digitala aktiviteter och samarbete. Det måste bli färre måsten i skolan, säger Utbildningsstyrelsens direktör Jorma Kauppinen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är reviderade och klara. Arbetet har pågått i över två år och nu är det upp till utbildningsanordnarna, i de flesta fall kommunerna, att färdigställa de lokala läroplanerna i enlighet med de nya grunderna.

– Många kommuner har redan påbörjat det här arbetet, vilket är bra. Det finns en hel del nytt att beakta, konstaterar Utbildningsstyrelsens direktör Jorma Kauppinen.

Det ska inte vara en massa måsten utan vi vill hitta tillbaka till glädjen i skolan.

Mångsidig kompetens

Läroplansgrunderna utgör utbildningens rättesnöre där man bland annat listar målen med utbildningen, definierar läroämnena och fastställer hur studieprestationerna ska bedömas. I de lokala läroplanerna anpassar kommunerna och skolorna sig till de nationella anvisningarna.

De nya läroplansgrunderna grundar sig på den timfördelning som regeringen fastställde 2012. Då beslutade man till exempel om att minska på religionsundervisningen och istället satsa fler veckotimmar på samhällsvetenskap, idrott och musik.

– Vi inför nu idén om en mångsidig kompetens. Skolan ska rusta för framtiden och de unga kommer att behöva en hel del nya färdigheter, säger Kauppinen.

Med mångsidig kompetens menar man inte bara kunskaper och färdigheter utan även förmågan att använda dem samt attityder, vilja och värderingar.

Ett av sju delområden som bygger upp en mångsidig kompetens är vardagskompetens. I de nya läroplansgrunderna står det bland annat så här:

”Eleverna ska få hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina förutsättningar att sköta och planera sin egen ekonomi. Eleverna ska handledas i att fungera som konsumenter. De ska också få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och uppmuntras till en etisk användning och måttlighet. Eleverna uppmuntras till att dela med sig och vara sparsamma. Under den grundläggande utbildningen får eleverna lära sig att göra val och att leva i enlighet med en hållbar livsstil.”

Mera glädje – mindre pekpinne

För att uppnå en mångsidig kompetens förutsätts att utbildningen utvecklas på fler olika plan. Den digitala biten är en sak som måste förbättras.

Enligt Kauppinen tror man ofta att unga kan allt på det här området, men i själva verket kan de bara en del. Han säger att skolan måste bredda kunskaperna så att de unga kan utnyttja de digitala verktygen bättre, till exempel för att samarbeta med klasskompisarna.

Lärare och elever ska arbeta mera tillsammans och diskutera upplägget av undervisningen. Eleverna ska ha mera att säga till om vilka lärmetoder man går in för, projekt man deltar i och så vidare.

På det stora hela innehåller de nya läroplansgrunderna färre anvisningar kring vad undervisningen ska innehålla än förr. Man listar det viktigaste men ger sedan fria händer.

– Det ska inte vara en massa måsten utan vi vill hitta tillbaka till glädjen i skolan, säger Kauppinen.

”Vi har bra lärare i Finland”

Kauppinen är övertygad om att de nya läroplansgrunderna kommer att förvaltas väl ute på fältet.

– Jag upplever att lärarna har väntat på de nya anvisningarna. Vi har bra lärare i Finland som är för förändring, säger han.

De nya läroplansgrunderna ska tas i bruk senast augusti 2016.

Brådskande tidtabell med gymnasiets läroplansgrunder

Att bereda läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen har tagit över två år, för gymnasiet har man bara ett knappt år på sig.

– Tidtabellen är stram, men politikerna har beslutat så, säger Kauppinen.

Arbetet har kommit igång november i år och ska vara klart i september 2015. Kauppinen säger att det därför snarare kommer att handla om att omarbeta de gamla läroplansgrunderna än att skriva nya. Man hinner till exempel inte involvera lärare och elever på samma sätt den här gången.

I gymnasierna ska den nya läroplanen också tas i bruk senast augusti nästa år.

Diskussion om artikeln