Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Evira säger inte var bakterierna finns

Uppdaterad 23.12.2014 14:12.
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras byggnad
Bildtext Evira berättar inte var man hittat ESBL-bakterier.

Det finns resistenta tarmbakterier (ESBL) både i kyckling, gris och nöt på finländska gårdar. Gris kan dessutom ha MRSA-resistens.

Programmet är inte längre tillgängligt
Spotlight: Bakteriebomben
Spotlight: Bakteriebomben - Spela upp på Arenan

Evira har under tre års tid letat efter resistenta tarmbakterier (ESBL) i kycklingkött, både i affärerna, på gårdarna där djuren föds upp och i slakterierna. Forskarna anser sig ha kunnat spåra resistensen till de nykläckta dunungar som importeras till Finland för att bli avelsdjur. Antibiotikaresistenta bakterier kan smitta från djur till människor, både vid direkt kontakt och via rått kött som vi handskas med i köket.

Här kan du läsa om de resistenta bakterierna

Spotlight bad att få veta vilka företag som importerat kycklingar med ESBL-bakterier till Finland. Vi frågade också vid vilka slakterier, hos vilka köttförädlare och i vilka affärer bakterierna finns. Evira ger oss rapporten över undersökningen, men har streckat över alla namn på företagen i fråga.

Evira skickade en rapport med översträckade namn på företag och kycklinguppfödare.
Bildtext Evira ger inte ut namn på företagen med resistensproblem.

Evira hänvisar till att det inte står något i finländsk lag om resistenta bakterier i mat. Därför är inte heller företagen skyldiga att förse Evira med uppgifter, de har gjort det frivilligt. Det är inte heller förbjudet att sälja kött som innehåller resistenta bakterier.

Enligt offentlighetslagen kan man anse att uppgifter som samlas in för forskning och statistik är sekretessbelagda. Evira vill kunna förlita sig på att få in uppgifter om nya faror i vår föda också i framtiden.
Offentlighetslagen, se paragraf 24 och moment 16.

Vårt finskspråkiga systerprogram MOT gjorde också en informationsbegäran om förekomsten av resistenta MRSA -bakterier i griskött i Finland. Också MOT fick avslag på sin begäran.

I Danmark har folket rätt att veta

Eviras forskningschef Anna-Liisa Myllyniemi säger till MOT att konsumenterna inte gagnas av att veta om det finns resistens i djur eller på gårdar.

Anna-Liisa Myllyniemi är professor vid livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Bildtext Anna-Liisa Myllyniemi är forskningschef på Evira.

"Det är viktigt att veta för de gårdarna som föder upp djur, och Evira informerar de gårdar där djuren är positiva", säger Myllyniemi.

I Danmark bedömer Folketingets (riksdagens) justitieombudsman att information om MRSA-bakterier på enskilda gårdar är av stor vikt för människors hälsa och för miljön. Därför måste uppgifterna om resistenta bakterier på gårdarna vara offentliga.

Justitieombudsman i Danmark: Folket har rätt att veta

Läs också:

ESBL finns också i finländsk broiler

Allt flera finländare får ESBL-smitta

Mycket resistens i holländsk kyckling

Bakterien överlistar människan

MOT:s paket om resistenta bakterier

Spotlight har samarbetat med vårt finskspråkiga systerprogram MOT och resultatet blev två program om resistenta bakterier. MOT handlar om MRSA-bakterier i griskött. Här låter vi testa 25 paket med griskött som vi köpte i huvudstadsregionen.

Dessutom har MOT gjort ett stort webbpaket om resistenta bakterier.

Mer om ämnet på Yle Arenan