Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Homosexuella ska få donera blod i USA i framtiden

Från 2014
Blodpåse
Bild: YLE Bildtjänst Arja Lento.

Myndigheterna I USA föreslår att homosexuella män ska få rätt att donera blod ett år efter att de haft sin senaste sexuella kontakt.

Det är meningen att beslutet, som har fattats av det amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket (FDA), träder i kraft nästa år. Före det ska allmänheten få ta ställning till förslaget.

Efter det gäller inte längre det förbud som infördes 1983 då det beslöts att homosexuella aldrig får donera blod på grund av riskerna för hivsmitta i samband med blodtransfusioner.

Enligt FDA har studier visat att det inte finns någon vetenskaplig grund för det livslånga förbudet för homosexuella att donera blod.

Ett liknande system har tagits i bruk också i andra länder, bland annat i Finland.

Diskussion om artikeln