Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Varmt vatten från Påttska gör isen svag

Från 2014
Havsvatten läckte in vid Påttska reningsverket i Vasa

Vasa Vatten varnar för svag is, speciellt utanför Påttska reningsverket.

Eftersom isförhållandena har varit dåliga har de ännu inte utmärkt den smälta och svaga isen med granris. Det kommer att göras så snart isförhållandena blivit bättre.

Varningsskyltar finns på stranden.

Det renade vatten som kommer ut från Påttska reningsverkets utloppsrör är varmt också på vintern, vilket försvårar och förhindrar isbildning framför reningsverket.

Det är också farligt att vistas på isen på havsområdet utanför reningsverket. Obehörig vistelse på reningsverkets område är förbjudet.