Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare driver omkring med is i ett halvt år

Från 2014
Uppdaterad 30.12.2014 14:06.
Norska forskningsfartyget Lance.
Bildtext Forskningsresan till Norra ishavet blir norska RV Lances sista resa.
Bild: Meteorologiska institutet

I sex månader ska forskare driva omkring på ett fartyg i Norra ishavet för att kunna göra bättre klimatmodeller. En finsk forskare deltar i expeditionen som för första gången görs under vintertid och i ned till fyrtio minusgrader.

Syftet med expeditionen är att kartlägga hur isen i de arktiska områdena ser ut och hur den förändrats. För Finlands del deltar Jari Haapala, chef för Meteorologiska institutets havsforskningsenhet.

Enligt Meteorologiska institutet var arean av havsisen den minsta någonsin år 2012 och isen har också blivit tunnare. En av orsakerna är att det arktiska området blivit varmare, vilket lett till att isen smälter snabbare under sommaren samtidigt som den inte hinner bli lika tjock som under tidigare vintrar.

- Man har också observerat att isen också rör på sig mer än tidigare, vilket betyder att satellitbilder över isen inte ger en sanningsenlig bild av isläget. För att kunna göra upp bättre klimatmodeller, som är stora helheter, behövs det mer information om mindre fenomen, säger Haapala i ett pressmeddelande.

Meteorologiska institutet har för expeditionen bidragit med en radar som följer med isens rörelser. Institutet bidrar också med bojar som bland annat mäter isens tjocklek.

Resa i midvintermörker

Liknande resor till Norra ishavet har gjorts 1997 och 2007. Årets resa är dock den första som sker under vintertid.

- De tidigare resorna har gjorts under sommaren och våren då arbetsförhållandena är bra. Nu väntar midvintermörker och ned till fyrtio minusgrader, säger Haapala.

Expeditionen sker på det norska fartyget RV Lance. Ombord på fartyget kommer det att finnas forskare från bland annat Tyskland, USA och Kanada och forskargrupperna byts ut med sex veckors mellanrum.

Under den sex månader långa forskningsresan kommer skeppet med nittio procents sannolikhet att driva mot Framsundet som ligger mellan Svalbard och Grönland.

Med tio procents sannolikhet driver fartyget mot norr, vilket kan förlänga resan med upp till en månad, eftersom vinterförhållandena kan försvåra hemresan.

Målet är att resan inleds efter trettondagen, norr om Spetsbergen.

Diskussion om artikeln