Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsnäs och Larsmo blir tvåspråkiga

Från 2014
Uppdaterad 31.12.2014 13:40.
Alef Ståhl
Bildtext Korsnäsbon Alef Ståhl ogillar tvåspråkighet med tvång
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Från och med den första januari 2015 är Korsnäs och Larsmo tvåspråkiga. Statsrådet fastställde på tisdagen den ändrade förordningen om kommunernas språkliga status.

Ändringen i språklagen trädde i kraft den 15 december. Lagändringen gör det möjligt för enspråkiga kommuner att bli tvåspråkiga mitt under den föreskrivna tioårsperioden om fullmäktige begär det.

De tre svenska kommunerna Korsnäs, Närpes och Larsmo anhöll alla om att bli tvåspråkiga. Närpes är den enda av de tre som får stå över den här gången på grund av besvär.

Det var visserligen ett tag sedan Korsnäs var världens svenskaste kommun, men ändå känns den nyvunna tvåspråkigheten inte helt bekväm för alla.

Korsnäs och Larsmo blir tvåspråkiga

1:27

"Regeringen styr via pengarna"

- Jag tycker kanske inte att det är så bra, men det är ett tvång nästan. Det är staten och regeringen som styr via pengarna. Annars hade det säkert inte blivit något tvåspråkigt i Korsnäs, säger korsnäsbon Alef Ståhl.

- Inte har jag funderat så mycket på det. Det är väl tidens gång så vi får bara acceptera. Vi har ju varit svenskspråkiga, säger Vivan Lillbåsk i Korsnäs.

Vivan Lillbåsk
Bildtext Det är tidens gång, säger Vivan Lillbåsk
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

- Vi har ju varit svenska här och just inga finnar alls. Men det ska nog gå det här också. Det blir ju inte så stora förändringar, i början åtminstone. Inte under min tid, säger Alef Ståhl.

Även åsikten att flerspråkighet är en naturlig sak hördes i Korsnäs, som ju också har fått många nya språk genom invandring.

Närpes enda enspråkiga på fastlandet

Efter årsskiftet är Närpes den enda svenskspråkiga kommunen, eller staden, på fastlandet. I Finland finns 32 tvåspråkiga kommuner, varav tio har svenska som majoritetsspråk.

Närpes kan tidigast bli tvåspråkig från och med 2016 om ingen besvärar sig vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ännu har inget besvär lämnats in, men åtminstone Michael Slama säger att han ska gå vidare.

- Jag har inte så stora förhoppningar i Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi såg ju hur det gick i Vasa förvaltningsdomstol, där de skyndade sig igenom ärendet, men jag ska och min familj ska åtminstone ändå besvära oss vidare, säger Slama.

Laga kraft tidigast i slutet av januari

Vasa förvaltningsdomstol förkastade det besvär som bland andra Slama och Henrik Becker lämnade in mot stadsfullmäktiges beslut att bli tvåspårkig.

Trots det kan beslutet inte vinna laga kraft förrän besvärstiden på trettio dagar löpt ut, det vill säga tidigast i slutet på januari.

Blir det dessutom ytterligare besvär till HFD, vilket det ser ut att bli, förlängs tiden ytterligare. Innan beslutet vunnit laga kraft kan tvåspråkigheten inte fastställas för Närpes.

Henrik Becker, som är juridiskt ombud för dem som besvärade sig mot Närpes tvåspråkighet, har ännu inte bestämt sig för om han kommer att gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen efter att Vasa förvaltningsdomstol förkastade besväret.

- Det är för tidigt att ta ställning till den frågan, säger Becker.

De som besvärade sig kommer att träffas och gå igenom alternativen inom kort.

Mera översättningsarbete

I Korsnäs och Larsmo betyder tvåspråkigheten att kommunen bland annat får börja med översättningsarbete. De kommunala organens föredragningslistor ska översättas till finska och service ska garanteras på bägge inhemska språken.

-I och med att de blir tvåspråkiga blir skyldigheterna större. Service ska erbjudas både på finska och svenska och all information som kommunen ger ska vara både på finska och svenska, säger Corinna Tammenmaa, justitieministeriets språkrättsråd.

I och med att Närpes förblir enspråkig, kommer staden inte att få de 2,1 miljoner euro i tvåspråkighetstillägg, som staden hade fått om den varit tvåspråkig från och med ingången av år 2015. Tillägget betalas för alla svenskspråkiga i tvåspråkiga kommuner.

I stället blir det Korsnäs och Larsmo som kommer i åtnjutande av de språktilläggspengar som egentligen reserverades för Närpes. För Korsnäs rör det sig om cirka 700 000 euor och för Larsmo en miljon.