Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stödpengar för föreningar inom mentalvården är försenade

Från 2014
Fontanas klubbhus i Karis.
Bildtext Fontanas klubbhus i Karis är till för personer som har eller har haft psykisk ohälsa.
Bild: YLE/Veronica Montén.

Sådana Raseborgsföreningar med verksamhet som stöder missbruks- och mentalvårdsarbetet kommer inte att få riktat understöd i början av år 2015 av staden Raseborg. Beslutet fattas tidigast på grundtrygghetsnämndens möte i februari.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg kunde inte enas om hurudana kriterier ska följas då understöden beviljas. Efter en lång diskussion med flera pauser beslutade nämnden remittera ärendet.

- Det är en viktig sak för de här föreningarna som hade väntat sig att få de här pengarna, säger Karl von Smitten (SFP), ordförande för grundtrygghetsnämnden i Raseborg.

Nämnden beslutade också grunda en liten arbetsgrupp som ska jobba fram ett nytt förslag för nämnden. I arbetsgruppen ingår Charlotta Wolff (Gröna), Roger Engblom (SFP), grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen och grundtrygghetsplanerare Outi Salmela.

Karl von Smitten säger att de föreningar som hittills har fått understöd är Kaippari, Ratatupa och Fontana. Tjänstemännen inom grundtryggheten hade tänkt sig ett slags poängsystem över hur understödet skulle fördelas, men det godkände inte politikerna i nämnden.

Anslaget för riktade understöd går till föreningar och organisationer vars verksamhet stöder förebyggande och kompletterade tjänster inom mental- och missbrukarvårdsarbete, aktivering av arbetslösa samt socialt välbefinnande.

Diskussion om artikeln