Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kjell Törner tar över en välmående brigad

Från 2014
Uppdaterad 02.01.2015 11:07.
Kommodor Kjell Törner
Bildtext Kommodor Kjell Törner är ny kommendör för Nylands brigad.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Kommodor Kjell Törner tog på nyårsaftonen över som brigadkommendör för Nylands brigad. Han efterträder kommodor Olavi Jantunen som blir operativ chef på Marinstaben.

Radio Vega Västnyland

6:14

Inför ett femtiotal inbjudna gäster överräckte kommodor Olavi Jantunen högtidligt Nylands brigads fana till kommodor Kjell Törner. Ekenäsbon Törner återvänder från Marinstabens operativa avdelning. Där har Törner ansvarat för administrativ utveckling och internationella ärenden.

- Det känns som om jag kommer hem igen. Jag har den fördelen att det är nu fjärde gången jag kommer tillbaka till brigaden och det är väl ganska enastående, säger nya brigadkommendören Törner, 49 år gammal.

Första gången Törner kom till brigaden var för nästan trettio år sedan i februari 1985. Då inledde han sin beväringstjänst. Åren 2011-2013 fungerade han som stabschef vid Nylands brigad. Nu återvänder han alltså som brigadkommendör.

- En kommendörs viktigaste uppgift är att leda hela organisationen och ansvara för allt. Det här gäller både personal, material, utbildning och resultat.

Nylands brigads tidigare kommendörer
Bildtext Tidigare brigadkommendörer deltog i tillfället.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Helt ny beredskapstrupp

Törner väntar sig en rätt så arbetsdryg framtid, men ser många positiva saker på kommande i garnisonen i Dragsvik.

- Vid årsskiftet (2014-2015) ställde vi ut en ny beredskapstrupp i NATO:s snabbinsatsstyrkor. Det här är den största truppen Finland någonsin satt ut i det här registret och den består till nittio procent av reservister, säger Törner.

Nylands brigad har enheter som mäts på toppnivå. Törner nämner granatkasteriet som röjt framgångar på nationell nivå.

- I år ska vi jobba för att behålla den höga standard vi har uppnått.

Törner berättar att Nylands brigad i maj kommer att ta emot tre stycken ”Jehu”-båtar vilket för brigaden i ett helt nytt operativt koncept gällande kustjägarverksamheten.

Beväringarna ska vara i gott skick

Beväringarnas kondition är ett ständigt samtalsämne i media. Kjell Törner säger att den psykiska konditionen är minst lika viktig som den fysiska. Han säger att målet med den fysiska utbildningen är att beväringarna ska vara i gott skick då de hemförlovas.

- Det betyder att vi börjar försiktigt för att inte någon ska bli utbränd. Sedan ökar vi sakta på tempot, säger han.

En morot för att även beväringarna själva ska vara motiverade att skaffa sig en bättre kondition är, enligt Törner, den gröna baretten.

- För att få den ska man bland annat klara vissa uthållighets- och stridstekniska prov samt den ungefär sjuttio kilometer långa barettmarschen. Samma prov gäller också personalen. Personalen testas årligen.

Många mål har nåtts

Avgående kommendören Olavi Jantunen lämnar brigaden för nya utmaningar och säger att det känns lite vemodigt.

Olavi Jantunen och KLjell Törner vid kommendörsbytet i Nylands brigad 31.12.2014
Bildtext Olavi Jantunen och Kjell Törner
Bild: Yle/ Bubi Asplund

- Men det känns också bra. Det har varit två goda år, säger Jantunen som tillträdde som brigadkommendör i januari 2013.

Han säger sig vara nöjd med det brigaden har uppnått under dessa två år och han är också nöjd med sin egen insats. Jantunen säger att Nylands brigad mår bra.

- Utvecklingen har gått enligt våra planer. Marinreformen har lyckats bra, även om den stundtals har varit tung, säger han.

Brigadens framtid tryggad

Varken den avgående eller den nye kommendören för brigaden upplever Nylands brigads fortsatta existens som hotad på något sätt. De ofta återkommande nedläggningshoten har inte besvärat Olavi Jantunen och besvärar inte heller nya kommendören Kjell Törner.

- Det är ett politiskt beslut och de signaler jag har fått är att vi ska jobba vidare, säger Törner.

Diskussion om artikeln