Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sämre försäkringsskydd under distansarbete

Från 2015
datorarbete
Bild: Lehtikuva

Då en arbetstagare som jobbar på distans till exempel äter lunch är hen inte lika försäkrad som personer som lunchar på en vanlig arbetsplats. Om arbetstagaren inte tar initiativ, är personer som arbetar på distans i praktiken sämre försäkrade.

Skadar man sig då man äter lunch eller går på toaletten på sin arbetsplats täcker arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring oftast skadan. Om samma sak däremot sker då en person arbetar på distans gäller inte arbetsgivarens försäkring.

- För att den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ska gälla under distansarbete, ska olyckan ha ett direkt samband med arbetet, säger Katri Haukkovaara, ersättningschef på försäkringsbolaget Pohjola.

Skriver en arbetstagare som arbetar på distans exempelvis ut ett papper som berör arbetet och skadar sig när hen går efter det till ett annat rum, gäller försäkringen. Men om pappret skulle ha berört något privat, är försäkringen inte i kraft.

Haukkovaara säger att den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är snävare under distansarbete, eftersom arbetsgivaren då inte kan kontrollera arbetsmiljön lika bra som på en arbetsplats.

Extra försäkringar inte lika bra

Vissa försäkringsbolag erbjuder frivilliga distansförsäkringar åt arbetsgivaren. Även om arbetsgivaren har en extra försäkring för distansarbete, är ersättningen ändå mindre än om olyckan täcks av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. För att arbetstagaren ska få ett lika omfattande skydd som olycksfallsförsäkringen erbjuder, måste arbetsgivaren införskaffa en fritidsförsäkring.

Om en distansarbetare råkar ut för en olycka som arbetsgivarens olycksfallsförsäkring inte täcker, kan personens frivilliga olycksfallsförsäkring komma till undsättning. Men för arbetstagarens del är det här ofta ett sämre alternativ.

- Det beror på försäkringen, men arbetstagarens olycksfallsförsäkring erbjuder oftast en bättre ersättningsnivå eftersom den är mer av ett socialskydd. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter till exempel ofta inkomstbortfall på en ganska god nivå, säger Katri Haukkovaara.

Enligt henne ska de ske förädringar i arbetsskyddslagen de närmaste åren och bestämmelserna kring distansarbete ska preciseras. Hon tror ändå inte att det kommer att ske förändringar i hur arbetsgivaren ersätts när olyckor sker under distansarbete.