Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Euron integrerar Litauen ännu starkare med väst

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Vilniusbor firar nyåret 2014.
Bildtext Nyårsfirande i Vilnius i Litauen.
Bild: AFP / Lehtikuva

I och med att Litauen på torsdagen tog farväl av sin egen valuta till förmån för euron, så används euron nu i alla baltiska länder. I Baltikum uppfattas det här nu som det sista stora steget i ländernas integration med väst.

Dessutom ger det regionen en mer enhetlig bild utomlands.

- Vi i Baltikum vill integrera oss i de europeiska strukturerna så mycket som möjligt, säger Tõnu Palm, chefsekonom på Nordea Eesti. När det gäller euron är ekonomin underordnad säkerhetspolitiken.

Estland har haft euron i fyra år, Lettland i ett, och i båda länderna är euron i dag betydligt populärare än den var från början. I Estland var stödet för euron i en opinionsundersökning som publicerades i december 79 procent. I Litauen är motsvarande siffra 53 procent.

I skuggan av Rysslands aktiviteter i Ukraina har euron nu blivit en symbol för EU som fredsprojekt på ett helt annat sätt än förr.

- Det ökar vår trygghetskänsla att binda oss till vårt västeuropeiska kulturella arv, säger Tõnu Palm.

I sitt nyårstal lyfte Litauens president Dalia Grybauskaite fram samma aspekt när hon sa att euron ger landet en chans att växa som ett modernt europeiskt land.

I vardagen handlar det om ekonomin

På ett mer praktiskt plan har det nu blivit lättare för alla ester, letter och litauer att resa och idka affärer i hela regionen, vilket förväntas öka handeln mellan länderna. Hittills har i synnerhet estniska affärsmän visat överraskande lite intresse för Litauen.

Men som Tallinnungdomarna Liis och Keit påpekar, så är det de stora utländska investeringarna de baltiska länderna är ute efter.

Litas som upphörde att vara Litauens valuta 1.1.2015. Nu euro.
Bildtext Litas, som upphörde att vara Litauens valuta den 1.1.2015.
Bild: Gustaf Antell

- Att införa euron handlar nog i längden nästan bara om ekonomi, säger Liis, euron gör det lättare för turister och den lockar utländska investeringar hit.

Tõnu Palm ser ett samband mellan det kulturella närmandet till Europa och den ekonomiska stabilitet som euron ger. De utländska investeringarna kommer när företagen litar på att Baltikum är en del av väst.

- Utländska investerare ser gärna Baltikum, och kanske också inklusive Finland, som en enda ekonomisk zon, menar Palm. En snabb titt på kartan visar att Finland och Baltikum bildar en egen euro-ö i nordöstra Europa.

De största optimisterna i Litauen hoppas att ett, tack vare euron, internationellare affärsklimat i Litauen också så småningom ska locka tillbaka många av de hundratusentals personer som flyttade utomlands i samband med finanskrisen år 2008 till 2011.

”Euron har alltid varit stark”

Varför de baltiska länderna har valt euron samtidigt som valutans rykte i länder som Grekland är i botten, förklarar Nordea Eestis chefsekonom Tõnu Palm så här.

- Europa har hela tiden haft en stark konkurrenskraft, enligt Palm. Trots att EUs tillväxt bara är en fjärdedel av Kinas, så har vi ännu en betydligt högre levnadsstandard.

Europa och indirekt euron lockar med sin stabilitet, den västerländska kulturen och en färdig infrastruktur.

- Det är sådana element som vi i Baltikum vill identifiera oss med. Det här gäller förstås inte bara Baltikum och före detta Sovjetländer. Fortfarande eftertraktar migranter från Afrika och Asien medborgarskap i Europa, inte i Kina.

Litauen det 19 landet med euro

Litauens beslut att införa euron togs formellt redan år 2004 när landet blev medlem i EU. Liksom Estland och Lettland har landet från början gått in för att uppfylla Maastricht-avtalet, som säger att alla EU-länder som fyller eurons konvergenskriterier måste ta euron i bruk.

Redan år 2002 hade Litauen bundit den egna valutan litas till euron. Före det hade den varit bunden till dollarens kurs i åtta år. År 2006 bad Litauen EU-kommissionen och den europeiska centralbanken att göra en bedömning om Litauen skulle kunna införa euron år 2007. Formellt föll den ansökan på att inflationen var för hög, men åtminstone i Estland viskades det i regeringens korridorer om att de litauiska siffrorna inte stämde.

Lettlands första år en succé

I Lettland var många länge skeptiska mot införandet av euron för ett år sedan, den 1 januari 2014. Men när priserna inte steg så som många hade befarat, samtidigt som krisen i Ukraina rullade upp, så vände opinionen.

Lettlands premiärminister Laimdota Straujuma gratulerade litauerna med följande ord:

- Från och med idag är de baltiska staterna förenade av en till symbol - euron kommer att stärka och förena våra folk. Jag är extra glad att det här händer samma dag som Lettland övertar ordförandeskapet för EU.

Gustaf Antell, Tallinn

Diskussion om artikeln