Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ett lyckat år på kärnkraftverket i Lovisa

Från 2015
Uppdaterad 02.01.2015 14:26.
Kärnkraftverk
Bildtext Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa hade ett lyckat 2014.
Bild: YLE / Hanna Othman

Under 2014 har Fortum gjort stora investeringar vid kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa. Dessutom har man satsat på olika projekt för att förbättra säkerheten.

Fortum meddelar att kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa har haft ett lyckat produktionsår 2014. Kärnkraftverket producerade 7,88 terawattimmar el, vilket är ungefär 12 procent av hela Finlands elproduktion.

Också driftfaktorn på 90,9 procent hörde på ett internationellt plan till de bästa för tryckvattensanläggningar. Lovisa ettan hade en driftfaktor på 92,5 procent och Lovisa tvåan en driftfaktor på 89,3 procent.

Underhåll vid båda enheterna

Under 2014 utfördes dessutom en så kallat kort årsrevision vid Lovisa ettan, och en omfattande besiktningsrevision som utförs var fjärde vid Lovisa tvåan. Ettans årsrevision räckte 21 dygn, och tvåans besiktningsrevision 35 dygn.

Vid tvåan utfördes utöver underhållet flera projekt som har att göra med att förbättra säkerheten och användbarheten vid enheten.

Vill säkra elproduktionen

Mellan 2015 och 2018 kommer man att förverkliga flera omfattande investerings- och moderniseringsprojekt vid kärnkraftverket i Lovisa. Målet är att se till att elproduktionen vid kraftverket är säker, pålitlig och lönsam ända tills drifttillstånden löper ut 2027 och 2030.

Ett av de största projekten är en förnyelse av automationen som ska bli färdig senast i slutet av 2018.

Under 2014 började man också installera ett nytt kylsystem vid kärnkraftverket, vilket hör till de mest synliga investeringarna för att förbättra säkerheten vid kraftverket. Kylsystemet ska bli färdigt under det här året.

Viktig arbetsgivare i staden

Kärnkraftverket på Hästholmen är en viktig arbetsgivare i Lovisa. Utöver 500 Fortumanställda arbetar dessutom ungefär 100 fast anställda från andra företag på kärnkraftverkets område.

Under fjolåret deltog därtill sammanlagt 930 externa underhålls- och besiktningsexperter i årsrevisionerna och förnyelsearbetena. Cirka 80 procent av dessa var finländare.

Läs också:
Hästholmens nya kyltorn står nästan klara