Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Marksanering kan bli aktuell i Norra hamnen

Från 2015
Uppdaterad 04.01.2015 22:58.
På den här sidan av Norra hamnen skulle stormarknaden byggas.
Bildtext Marken i Norra hamnen kan vara i behov av en sanering.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det kan finnas förorenad mark som måste saneras i Norra hamnen i Ekenäs. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har diskuterat frågan upprepade gånger men kunde inte heller på sitt möte i december fatta ett beslut i frågan.

Markanalyser på området visar att gränsvärden för vissa föroreningar har överskridits.

Staden borde nu omedelbart kontakta Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och fråga om det behövs en marksaneringsplan för området och hurdan den borde vara i så fall. Det skrev miljöchefen i sin beredning till miljö- och byggnadsnämnden när nämnden möttes i december med avsikt att för att för tredje gången diskutera sitt Norra hamnen-utlåtande till planläggningsnämnden.

Begravt avfall också bort

Avfall som kan vara begravt i marken bör också grävas bort. Men det kan den lokala miljöbyrån hålla i trådarna för. Det konstaterade miljöchefen Gustaf Munsterhjelm i sitt förslag till utlåtande som gäller planerna för Norra hamnen.

Ena ändan av området är planlagt för bostäder och som bäst planläggs andra ändan för ett stort affärscentrum som Hangö-Hyvingebanan skulle löpa genom.

Lång behandling, remiss efter remiss

Miljö- och byggnadsnämnden diskuterade sitt utlåtande till planen för tredje gången i december men kunde fortfarande inte fatta beslut om ett utlåtande utan remitterade enhälligt frågan.

Remiss av ett ärende innebär att beredningen ska kompletteras eller göras om. Frågan om utlåtandet om Norra hamnen hade samma beredningstext både 13.11 och 10.12 trots att mötet i november remitterade frågan.

Nämnden har enligt viceordförande Petri Kajander (SDP) önskat att tekniska direktören Jan Gröndahl eller stadsplaneringsarkitekten Simon Store deltar i nämndens möte och förklarar vilka risker planerna innebär, det vill säga vad resultaten för de gjorda riskanalyserna visar. Både Gröndahl och Store hade förhinder inför mötet i december. Frågan kommer åter upp i januari.

Riskbedömningarna väntar

Nämnden hade hur som helst inte för avsikt att den här gången ta ställning till riskbedömningarna utan de skulle komma upp först på januarimötet.

Nämndens ordförande Göran Karlsson (SFP) är jävig i frågan. Kajander svingade därför klubban när frågan om Norra hamnen behandlades.

Utlåtandena går till stadsplaneringsnämnden

Det är stadsplaneringsnämnden som begär in utlåtanden till planförslaget av andra nämnder.

Samhällstekniska nämnden gav sitt utlåtande redan tidigare och krävde då i mycket kritiska ordalag att ett större område borde tas med i trafikbedömningnarna.